konmalog1.jpgJag såg en film häromdagen som sa att om en människa i ett förhör upprepar samma saker om och om igen så talar inte den personen sanning. Om man pratar sanning så kan man alltid berätta sanningen med lite olika variationer, med olika ordval, medan den som ljuger upprepar sig ofta ordagrant. Detta lät oerhört logiskt och det fick mig att tänka på…

När jag debattera sexköpslagen IRL mot bl.a Gudrun Schyman så möttes hon av en mängd olika argument varför den svenska lagstiftningen var dålig. Gudrun Schyman upprepa hela tiden att hon såg prostitution som en maktfråga, prostitution är mäns makt över kvinnor och återkom ständigt till detta enda argument som baserar sig på könsmaktsordningen.

I debatten om prostitution har många belyst att detta argument inte håller eftersom radikalfeminister inte använder samma tankesätt kring andra frågor. Det saknas logik i människors sätt att tänka kring prostitution, många tankar blir idiotiska om man överför samma tankebanor till andra områden.

konmalog4.jpgDet finns negativa konsekvenser av könsmaktsordningen överallt, t.ex. inom äktenskapet men de vill inte kriminalisera män som vill gifta sig för det. När jag påpeka för Schyman att det dessutom var kontrafeministiskt att lägga ansvar på män för att jag har valt att sälja sex så förstod publiken precis vad jag menade. Gudrun Schyman kunde inte komma med något svar på varför män ska bära ansvar för mina handlingar, hon upprepa istället sitt argument om könsmaktordningen.

Att ta upp könsmaktsordningen är populärt i den feministiska debatten. En annan sak som ofta tas upp är kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Man hänvisar till denna rätt när man vill försvara aborträtten, men bara ett fåtal feminister vågar hävda att samma kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp om hon vill använda sin kropp för sexarbete. Louise Persson vågar och hon kan argumentera kring detta på ett alldeles förträffligt sätt.

konmalog3.jpgOch via Lollo såg jag idag att forskaren Susanne Dodillet slagit ihop detta argument med argumentet om könsmaktsordningen som så många feminister använder för att förklara varför de är emot prostitution. Susanne visar tydligt att logiken som sexköpslags anhängare använder sig av kan förvandlas till krav på kriminalisering av män som förorsakar ofrivilliga graviditeter.

Hon argumenterar brilliant kring detta i en artikel i senaste numret av Arena –
Om kriminalisering av män.

I sin artikel visar hon vilka logiska konsekvenser det radikalfeministiska tänkandet kring försäljning av sexuella tjänster kan få om vi följde samma tankemönster när det gäller oönskade graviditeter:

”Använder man könsmaktsteorin konsekvent borde det bara finnas ett sätt att se på påtvingade graviditeter: de är tecken på mäns makt och kvinnors underordning i det patriarkala samhället. Ur könsmaktsperspektivet borde det också bara finnas en typ av abortlagstiftning som är verkligt kvinnofrigörande: fri abort för kvinnor i kombination med en kriminalisering av de män som gör en kvinna ofrivilligt gravid.

konmalog2.jpgProstitution och påtvingad graviditet är olika fenomen, men det borde inte hindra könsmaktsteoretiker att analysera båda fenomenen ur samma perspektiv. Enligt könsmaktsteorins logik borde argumentet vara:

Inte bara köp av sexuella tjänster utan även samlag som leder till oönskade graviditeter är exempel på kvinnoförtryck och på mäns sexuella rättigheter i patriarkatet.

En kvinna behöver inte penetreras för att bli sexuellt tillfredställd och aborter är ingenting som en kvinna gör av fri vilja utan då en man har gjort henne ofrivilligt gravid. Sannolikt skulle de flesta oönskat gravida invända att de inte tvingades till det ödesdigra samlaget och inte känner sig som offer.

Här borde könsmaktsteoretikers svar lyda som det gör när sexsäljare säger att de inte känner sig förtryckta av sina kunder: det är normaliseringsprocessen som gör att dessa kvinnor inte märker att de lever enligt patriarkala strukturer.”

.

.
Andra bloggar om: , , ,
, , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png