prosfel1.jpg Prostitution i sig får ofta bära ansvar för all skit som förekommer inom sexbranschen.

Är det t.ex. sexbranschens fel att barn utsattes för sexuella övergrepp i Doris Hopps eskortverksamhet (bordellhärvan) på 70 talet?

Om man skulle använda samma tankebanor när man tänker på andra yrken eller branscher så skulle det vara gruvarbetarnas fel och LKABs fel att barn gräver fram diamanter i Afrika.

Är det kanske ditt fel, du som köper kläder, att barn far illa inom textilindustrin i fattiga länder?

Är det verkligen prostitutionens fel att det förekommer sexuell människohandel? Är det sexköparnas fel? Ska vi verkligen skylla allt elände som finns inom sexbranschen på att människor efterfrågar sexuella tjänster? Skulle orsakerna bakom problemen försvinna om prostitution inte fanns?

Hur försöker vi komma till rätta med att barn utnyttjas i arbeten och att det finns dåliga arbetsförhållanden inom andra branscher? Vi kravmärker och har genom fackligt och politiskt arbete sett till att skydda barn och arbetare inom olika branscher. Men vi som arbetar med sex och erotik får inte vara med i detta arbetet, vi ska inte skyddas mot dåliga arbetsvillkor som andra arbetare.

prosfel2.jpgFörsäljning av sexuella tjänster har istället betraktats som ett smittorisks problem, som ett problem med sedlighet, som ett socialt problem och som ett hinder för jämställdhet. Idag har man börjat betrakta försäljning av sexuella tjänster som ett rent kriminellt problem och som orsaken till att slavarbete förekommer.

Aldrig har vi erkänts som en yrkesgrupp, som att vi utför ett arbete eller att vi är egna företagare (mer än när det kommer till skattemål). Sexarbetare och sexbranschen är dessutom omgärdat med fördomar och det är svårt för andra att kunna sätta sig in i vad sex- och erotikarbete innebär och hur det upplevs av oss som arbetar i branschen.

Pga allt detta har man inte betraktat sexarbete som arbete. Istället har man sett på prostitution som ett problem som genom årens lopp har fått skifta karaktär efter tidsanda. Och pga det så har man aldrig kommit tillrätta med de problem som finns inom branschen, man har snarare förvärrat dem.

Problemen i vår bransch handlar om diskriminering, avsaknad av mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor och är ett jämlikhetsproblem i vårt samhälle idag.

prosfel3.jpgDet som är ett kriminellt problem idag inom sexbranschen är att sexsäljare inte vågar ta kontakt med polisen och att nuvarande lagstiftning har gjort oss helt värn och rättslösa.

Vi som arbetar inom sexbranschen har heller aldrig lyckats organisera oss på samma sätt som andra yrkesgrupper eftersom vårt arbete är belagt med en sådan stor social skam – horstigmat. Och vi har inte fått stöd i Sverige av andra eftersom horstigmat smittar och att det verkligen är så har varit mer än uppenbart denna veckan om man lyssnat på tystnaden och det som inte sagts.

Kända feminister hade t.ex. igår inne en debattartikel om våld mot kvinnor i Aftonbladet under rubriken – Sluta straffa offren! De skriver att ”Kvinnors berättelser om manligt våld bagatelliseras, hånas och tillintetgörs”. Men trots att det i veckan har trätt fram kvinnor som vittnat om mäns (dessutom manliga makthavares) sexuella våld mot flickor (kan det bli värre) så får de inte i en enda mening något stöd av feministerna i denna artikel. Varför? Jo för att det handlar om prostitution.

prosfel4.jpg I debatten mellan Jenny Westerstrand och Louise Persson i TV4 Uppland så sa Jenny att hon inte vill ha någon sexhandel när den ser ut som den gör.

Detsamma sa Gudrun Schyman när jag debattera sexköpslagen mot henne.

Och det är här saker börjar bli snett på allvar.

Många problem som finns i sexbranschen finns där för att man inte har fokuserat på att lösa orsaken till problemen. Man har gjort det lätt för sig och bara sagt att allt är prostitutionens fel och sen gått in för att genom lagstiftning och policyarbete motarbeta prostitution. Och idag heter det t.o.m. att man ska bekämpa prostitution.

Ta t.ex. Kajsa Norells Kalla fakta reportage om prostitution. Jag har diskuterat reportaget med Kajsa Norell på TV4. Jag framförde min kritik och lyssnade på hennes synpunkter, det var ett trevligt samtal.

prosfel5.jpgKajsa Norells intentioner var goda. Hon ville påpeka att det finns många män och unga killar som också far illa inom prostitution men att sociala myndigheter inte har uppmärksammat detta, det ser enbart kvinnorna.

Jag vände mig mot reportaget för jag tyckte att det bekräfta en massa fördomar om prostitution och också utsåg prostitutionen i sig som orsaken till att Marcus har farit illa.

De flesta sexsäljare är inte som Marcus men de finns och självklart far och kommer de att fara illa av att sälja sex.

Men många av dem slutar lyckligtvis ganska snabbt, andra blir kvar och behöver hjälp. Men de borde aldrig ha börjat. De är inte lämpliga för yrket. Och frågan är hur vi ska förhindra unga människor att fara illa inom sexbranschen eller överhuvudtaget fara illa.

prosfel10.jpg Första gången Marcus sa ja till att sälja sex var han 14 år. Han sa ja till att ha sex med två äldre män för tusen kronor. Marcus sa ja och kände sig smutsig efteråt och mådde dåligt. Men han fortsatte ändå att sälja sex. Och under den resan har han också råkat illa ut och utsatts för våld av en del kunder.

Hur många 14 åringar känner du som hade sagt ja till att ha sex med två främmande män för tusen kronor?

Varför säger en tonåring på 14 år ja?

Där har du svaret på varför Marcus och så många andra har farit illa i sitt liv av att sälja sexuella tjänster. De far illa när de börjar och de far illa under resans gång för de är aningslösa, gränslösa och inte tillräckligt starka för att jobba i branschen. De kanske inte kan sätta tydliga gränser och säga nej. De söker bekräftelse och är som löv i vinden.

prosfel7.jpg Jag frågade Kajsa Norell som träffat Marcus om hon trodde att han hade råkat illa ut om prostitution inte fanns.

Svaret var ja.

För orsaken till att han har for illa fanns där redan. Detsamma gäller för kvinnorna som på 70 talet utsattes för sexuella övergrepp som barn i Doris Hopps eskortverksamhet.

Missbruksproblem och problem med droger försvinner inte om prostitution skulle försvinna. Det finns människor som väljer att finansiera sitt missbruk genom att sälja sexuella tjänster, det finns alkoholister som får betalt i jobbet för att dricka sprit när de är ute och representerar sitt företag och/eller gör affärer.

Om man ska lösa problemen inom sexbranschen så måste man titta på orsakerna till problemen och ge sig på dem. Alla andra vägar leder bara till fler problem.

prosfel8.jpgTill sist…
… vill jag berätta att det finns många människor i sexbranschen som har kunnat lösa personliga problem just för att de valt att börja jobba med sex eller erotik. Ett exempel är människor som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Genom att jobba i branschen så har de kunnat ta tillbaka kontrollen över sin egen sexualitet, lärt sig att sätta gränser och säga nej, det är dock ingen väg jag rekommenderar.

Men det är värt att påpeka att sex- och erotik arbete också kan stärka en människa. Det kan också vara en lösning på en lång rad av allvarliga problem.

Läsvärt
Läs en kandensisk artikel i Vancouver Sun som argumenterar för en avkriminalisering av prostitution: A 2010 deadline for prostitution

prosfel9.jpg”While alarmist rhetoric continues to plague discussions on sex industry work, the lack of concern for the safety and well-being of Vancouver’s sex workers continues unabated. In light of the 69 missing women from the Downtown Eastside as well as the Pickton trial, this is deplorable and deeply troubling.

As feminists and as concerned community members, we urge the public to join us in supporting the dignity and safety of sex industry workers. Decriminalization of adult sex work is an absolutely critical step towards improving working conditions and ending the violence.”

Artikeln är skriven av feministen Joyce Arthur och forskaren Tamara O’Doherty. De tillhör bägge den feministiska organisationen FIRST som bl.a. arbetar för en avkriminalisering av prostitution. Tamara O’Doherty har ägnat flera år åt akademisk forskning om våld och sexsäljare som säljer sexuella tjänster utanför gatan.

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png