17alt1.jpgFräls oss ifrån sexet skriver Ann Charlott Altstadt idag på Aftonbladets kultursidor. Och i sin artikel ställer hon flera viktiga frågor som jag hoppas många kommer att belysa.

”Vi lever i ett patriarkat där kvinnorna inom alla områden och relationer är underställda män, så hur skulle sexualiteten kunna vara en frizon för kvinnlig frigörelse?

Kvinnor har fortfarande sex för att på olika sätt behaga, få bekräftelse och värde som kvinna. Sexualiteten är inte det första utan antagligen det sista som kommer att förändras på väg mot jämlikhet och jämställdhet. Till dess riskerar sexradikalismen att bli en kvinnofälla som kräver offer.”

17alt2.jpgDetta stämmer i mångt och mycket

Jag håller med om att sexualiteten förmodligen blir det sista området där vi uppnår jämställdhet och att sexradikalism i en viss mening kan bli en kvinnofälla.

Men detta beror också mycket på vad man betraktar som sexradikalt.

Jag älskar t.ex. Alanis Morissette och i mina ögon är hennes satiriska version av Black Eyed Peas ”My Humps” mycket sexradikal och också en feministisk rak höger eller vänster mot den kvinnofälla som Ann Charlott Altstadt skriver om.

Här är Alanis version, ta också gärna en titt på Black Eyed Peas orginal video och jämför.
.

.
Låt mig tillägga att kvinnor använder sin sexualitet som ett maktmedel mot män. Är det bra?

Jag kom att tänka på att det är sällan man ser män argumentera emot prostitution eller att män blir så upprörda över att prostitution finns. Vad beror det på? Ser fler kvinnor än män horor och prostitution som ett hot och i så fall varför? I realiteten är det kanske så att männen gillar horor för att de i mötena med oss inte behöver leva upp till den mansrollen som de förväntas leva upp till.

17alt3.jpgDe behöver inte uppvakta oss efter konstens alla regler, förföra oss, förleda oss för att få sex. Våra manliga kunder kan slappna av och få bekräftelse från oss att de duger som de är. De behöver inte i vårt sällskap vara så himla perfekta och jag tror många män tycker det är oerhört skönt.

Och obs detta handlar inte om att våra kunder vill bli bortskämda och ligga still för att få sina lustar tillfredställda, våra kunder är vanligtvis inga mansgrisar (mansgrisar skulle inte få för sig att betala för att få sex). Det handlar om att slippa en påtvingad mansroll, om att slippa vara så himla macho.

Och den där myten om att horor är sex-gurus kan nog mer skrämma än locka flera gånger.

”Veckotidnings- och feministqueerklichén – den sexuellt triumferande kvinnan – har fötts av ett nyliberalt samhälle med postmodernistisk överbyggnad som säger oss att vi själva kan välja vår identitet, livsstil, och att vårt språk skapar världen. Därför betraktas mina påståenden, av vissa feminister, inte som en verklighetsbeskrivning, utan som en kränkning av kvinnan. Det är jag som gör henne till ett offer och förminskar henne, inte de tvingande kulturella, sociala och ekonomiska strukturer som omgärdar sexualiteten, även utanför heterosamlagets kärnfamilj.”

17alt4.jpgJag har själv anklagat feminister för detta genom att skriva att de som säger att män köper våra kroppar gör sig själva skyldiga till att upprätthålla en ojämställd syn på kvinnor där vi objektifieras som handelsvaror. Och jag undrar hur ska vi någonsin uppnå jämställdhet om vi låter ett sådant synsätt härska?

Om du inte anser att kvinnor ska vara underordnade män, så kan du inte själv betrakta kvinnor generellt som svaga eller som offer utan en egen vilja eller förmåga att fatta kloka beslut.

Dina tankar är din verklighet och ska vi förändra de tvingande kulturella, sociala och ekonomiska strukturer som omgärdar sexualiteten så måste vi börja med våra egna tankar kring detta. Det är jag helt övertygad om.

”Queer är förvisso en teori om sex och makt, men utan andra hållpunkter än heteronormen och dess avvikelser. Därför betraktas exempelvis den sexuellt utmanande kvinnan, bögen och den lyckliga horan som subversiva identiteter med kraft att hota den rådande sociala, ekonomiska och politiska ordningen. Men dessa identiteter är också mediernas kommersiella mjölkkor och hotar inte makten mer än ett heteropar i missionärsställning en lördagskväll.”

17alt5.jpgTyvärr är detta sant. Men myten om den lyckliga horan skrämmer många kvinnor för det är en bild av en kvinna som ohämmat njuter av sex, en bild som en del kvinnor kan känna att de behöver leva upp till så länge männen går till horor.

Ann Charlott Altstadt skriver också att sexualiteten är systembevarande i sin oförargliga ofarlighet och att i stället för klasskamp handlar det nya stora projektet om kamp för livsstil, kultur och identitet.

”Men kulturer och identiteter består av individer som kanske förtrycks, far illa eller begränsas av dess regler.

Stödjer eller hyllar du kulturer eller identiteter hamnar du snart i hämmande skönmålningar, idealiserade klichéer – eller så producerar du själv tvingande normer oavsett om du tillhör en minoritet eller ej.”

Detta är också mycket sant och det är bra att hon tar upp detta för vi måste vara medvetna om de här fenomenen. Ann Charlott Altstadt avslutar sin artikel med raderna:

17alt6.jpg”Men vi behöver faktiskt inte ta ställning för identiteter eller kulturer, utan i stället bör vi diskutera handlingar.

Med universella värderingar kan vi hävda allas rätt till sin sexualitet oavsett begär, kön, hudfärg, fysisk eller psykisk förmåga så länge det sker frivilligt och ingen tar skada. Men också rätten till sin sexualitet utan tvingande normer, vare sig de är puritanska eller sexradikala.”

Bravo säger jag och håller med och hoppas att dessa rader också inkluderar sexarbetare…

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png