17lyssna1.jpgDen nya attityden till sexköp demonstreras utmärkt på Expressens ledarsida idag. Sexköp är kriminellt och nu gäller det bara att få sexköpslagen att fungera. Höj straffet för sexköp så att lagen tas på allvar basuneras ut från Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus idag.

Att behöva läsa detta den dag då sexarbetare på många håll i världen protesterar emot det våld och de risker som vi utsätts för är kanske ödets ironi. Den 17 december är ”The International Day to End Violence Against Sex Workers

Sexsäljare i Sverige har i princip gjorts helt värn- och rättslösa. Vi utsätts för totalt onödiga risker och onödigt våld.

Sexköp är ett kriminellt problem i Sverige i mycket högre utsträckning än vad som är nödvändigt tack vare att man kriminaliserat marknaden.

När en marknad förbjuds och görs olaglig så vågar inte ärliga, hederliga människor riskera fängelsestraff och då träder kriminella in för att sko sig på de sexsäljare som behöver anlita hjälp för att kunna sälja sexuella tjänster.

17lyssna2.jpgProstitution är inte en guldkantad verksamhet för oss som säljer sex. Det är ett fenomen präglat av diskriminering, fördomar, förföljelse, ojämlikhet och fanatism hos media och makthavare.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet skänker varma tröjor till kvinnor utsatta för sexuell människohandel i Moldavien men har tydligen inte fattat att det inte går att stoppa människohandel med stickade tröjor eller lagar eftersom den sexuella människohandeln från Moldavien framför allt går till Dubai som har strängare lagar kring prostitution än Sverige.

Men de kanske tror som de Liberala Kvinnorna att om polisen i Dubai istället ägnade tid åt att häkta torskar skulle slavhandeln till landet minska.

Är det så konstigt att en del inte vill kalla sig för feminister längre? Kvinnoförbunden bekräftar gång på gång myten om att kvinnor inte har så mycket innanför skallbenet!

17lyssna3.jpgKvinnoförbund tror t.ex. att man kan stoppa sex från att säljas och köpas om man stänger av biltrafiken till Malmskillnadsgatan och höjer straffet för sexköp.

Och för att sätta stopp för de 30 kvinnorna som säljer sex i Göteborg via Rosenlundsgatan så vill kvinnoförbunden stänga av biltrafiken även på Rosenlundsgatan.

Men Göteborgs kommunstyrelse tror inte att gatuprostitutionen försvinner om biltrafiken stoppas. Politikerna vill vänta på en utredning och hoppas att tryggheten ökar genom trygghetsvandringar i Rosenlund. En reporter från radio P4 i Göteborg säger att med det beslutet så lär det dröja månader eller år innan ett skarpt beslut kommer i frågan.

17lyssna4.jpgsvarar socialdemokratiska kommunalrådet Annelie Hulthén att skarpa beslut har vi redan tagit i frågan, vi har våran sexköpslag. – Den är det skarpaste som finns faktiskt i hela Europa. Sen att det finns individer som inte följer den är en helt annan fråga och det löser vi inte genom att stänga Rosenlundsgatan, det är jag helt övertygad om.

Ja hon inser att marknadsplatser för att sälja och köpa sex kan flytta och är stolt över sexköpslagen som så många andra politiker.

Det verkar också som politikerna läst i Socialstyrelsens rapport att våra myndigheter inte vet så mycket om prostitution i Sverige. De vet inte så mycket om oss eftersom de i så många år har fört en prostitutionspolicy emot oss och som har inneburit att vi har utestängts från demokratiska och politiska processer i frågor som rör oss. En policy som har inneburit att vi inte har något förtroende för myndigheter.

17lyssna5.jpgDe vet inget om oss för de föredrar sina egna vanföreställningar mot en sann bild av verkligheten, för att de så gärna pratar om oss men inte med oss.

De vet inget om oss för att vi har gjorts till symboler och objekt som det är kul att debattera om men inte med eller mot.

Vet ni… Beatrice Ask har ännu inte svarat på det brev som SANS skickade till henne för en månad sedan.

Kristdemokraterna har inte heller svarat på det öppna brevet som skickades till dem i slutet av november.

Det är dags att ta sexarbetare på allvar genom att börja lyssna på oss. Det finns problem i sexbranschen och om politiker vill lösa dem så bör den första åtgärden vara att lyssna på oss som arbetar i branschen.

17lyssna6.jpgDet är inte Agneta Borg från Stockholms prostitutionsgrupp, hon som tycker hon kan tala för oss, och det är inte Jonas Trolle från polisen i Stockholm ,som tycker vi behöver omprogrammeras, som makthavare och media ska lyssna på. Det är dags att börja lyssna på sexarbetarna.

Ps…
Mitt erbjudande om ett scoop står kvar till den tidning, den radio- eller TV kanal som vågar skildra verkligheten. Finns det någon riktigt journalist kvar i det här landet?

Finns det någon som vågar granska makten i Sverige? För ska man granska polis, åklagare, makthavare politiker och media, dvs makteliten i Sverige, så är prostitution en mycket tacksam ingångsvinkel.

Lästips:

Tillägg kl. 13.00
Jag pratade nyss i telefon med Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokraternas Kvinnoförbund
. Hon var trevlig och tog sig tid till att lyssna på mina synpunkter och åsikter om deras pressmeddelande som har gått ut idag.

Jag tog inte upp deras krav på att biltrafiken ska stoppas på prostitutionsstråk, även om det tydligen är ett förslag som många bloggare har reagerat över. Det är bara en bisak i hela problematiken kring den politik som förs idag.

17lyssna8.jpgJag diskuterade istället konsekvenserna av dagens lagstiftning och prostitutionspolitik och vad den har fört med sig för de mest utsatta sexsäljarna.

Jag påtala att strängare normgivande lagstiftning kring prostitution inte har någon effekt på sexuell människohandel.

Vi vet att i länder med en mer puritansk syn på sex och hårdare straff kring sexköp och sexförsäljning så förekommer både prostitution och sexuell människohandel i större omfattning än i länder med en friare och öppnare syn på sex och prostitution.

Désirée återkom hela tiden att hon inte tyckte att det jag gör är ett arbete och att hon inte vill ge några signaler till sina söner om att det är ok att köpa en annan människas kropp. Hon berättade att hon hade pratat med både polis och sociala myndigheter i Stockholm och jag bad dem att överväga om de inte också skulle börja prata med oss sexarbetare.

Men i slutändan handlar det nog för henne om att hennes syn på prostitution är som den är och den synen går inte för henne att förena med att man t.ex. avkriminaliserar försäljning av sexuella tjänster.

Och jag, ja jag vet inte hur man ska stoppa det här allt hårdare motståndet som vi möter. Jag blir både ledsen och förtvivlad. Framför allt när jag tänker på offer för sexuell människohandel och de mest utsatta av mina kollgegor.

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,, , , , , ,, , ,, , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png