27yttfortry1.jpgNär vår integritet hotas på nätet så tänker många på fildelning och att myndigheter kan läsa våra e-post. Men jag tror inte politikerna är så intresserade av att veta vem som laddar hem en enstaka MP3 fil eller vad du skriver i ett mail. Det är andra saker som vi sysslar med på nätet som de tycker är intresanta. Du vet de där saker som vi verkligen döljer och som är mycket privata, det är den integriteten som hotas.

Det finns t.ex. starka politiska krafter som är mycket bekymrade över hur, när och med vem du har sex med och vilken typ av sex du gillar. Många makthavare har utsett sig själva till riddare av den goda sexualiteten, de vill rensa bort all snuskig smuts. Och den goda sexualiteten utövas icke med horor eller genom att snuskiga fantasier stimuleras!

Igår berättade tidningen Riksdag och Departement att regeringen vill att det ska bli enklare för polisen att spåra internetanvändare:

”I ett utredningsdirektiv som R&D läst uppdrar regeringen åt en utredare att ta fram regler så att polisen har rätt att få veta IP-adresser även när brottet bara kan ge böter, alla brott så fort det finns en misstänkt.

27yttfortry2.jpgMen regeringen går längre än så och vill att utredaren ser över om inte uppgifterna om IP-adresserna ska lämnas ut även när polisen är i inledningsskedet av en utredning, ”innan det finns någon skäligen misstänkt gärningsman”. Det ska med andra ord kunna bli en spaningsmetod för att försöka ringa in misstänkta.”

Idag tas nyheten upp i flera tidningar bl.a Aftonbladet, DN och Sydsvenska Dagbladet och många i bloggosfären bloggar om detta.

Många verkar koppla ihop de här direktiven till utredaren med fildelning på nätet och att vår integritet i allmänhet är hotad. Jag gör en helt annan koppling…

Det finns starka politiska krafter just nu som vill höja straffen för sexköp. Samtidigt har man förstått att gatorna inte längre är den mötesplats där de flesta kontakter knyts mellan sexsäljare och kunder, kontakt skapas på Internet idag. Och om polisen kan få möjlighet att spåra vem som skickar mail till sexsäljare eller vem som besöker våra hemsidor så får de reda på både vilka vi är som säljer sex och vilka våra kunder är.

27yttfortry3.jpgSådana här direktiv från regeringen ger mig därför kalla kårar.

Tänk om en sexsäljare har skrivit i en annons att hon tar emot kunder hemma. Polisen ser detta, spårar upp vem hon är och ringer sedan hennes hyresvärd och hotar åtala honom för koppleri om han inte säger upp hyreskontraktet för sexsäljaren. Eller så är polisen ”snäll” och skickar ett PM till familjeenheten på Socialen och talar om att de har hittat en förälder som säljer sex!

Nej det är inte kriminellt att sälja sex i Sverige men ni ska veta att det finns många metoder som myndigheterna använder sig av för att bekämpa prostitution och i den kampen är det lätt att ge sig på horor på olika sätt för vem bryr sig om oss?!?

27yttfortry4.jpgTill detta kan man lägga till att vid årsskiftet får polisen rätt att bugga misstänkta och använda hemliga spaningsmetoder i förebyggande syfte.

Och i december lämnade regeringen att förslag till lagrådet som innebär att det ska bli lättare att komma åt brottslingarnas ekonomiska vinster.

I förslaget skriver man att man tillämpa detta vid koppleri. Men brott mot kopplerilagen handlar ofta inte alls om att någon annan har utnyttjat en person, de handlar ofta enbart om befrämjande av försäljning av sexuella tjänster.

(Dvs anlitar vi någon som på något sätt hjälper oss att sälja sex så kan den personen både åka i fängelse + mista det arvodet vi har betalat för tjänsten han/hon har utfört åt oss.)

Med andra ord jag känner att snaran runt oss som vill, kan och gärna säljer sexuella tjänster dras åt och den dras åt så hårt så att vi inte ens ska kunna våga protestera.

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,
, , ,

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png