28dw7.jpgIdag skriver Dick Wase en bitsk, ironisk gästbloggskrönika som handlar om den kognitiva dissonansens som våra politiker förefaller lida av.

Jag tycker det var kul läsning för som ni kanske såg i debatten i torsdags så bemöter prostitutionsmotståndare alltid sexarbetares argument med att ifrågasätta vår trovärdighet. När vi sexarbetare själva berättar om våra arbeten får vi ofta till svar att vi är myter och undantag.

Och om vi själva inte är på plats brukar man dessutom påstå att det vi säger beror på kognitiv dissonans dvs att vi bara försöker rättfärdiga våra egna handlingar.

Fakta
Kognitiv dissonans är en psykologisk term för den spänning som uppstår när våra uppfattningar inte stämmer med varandra eller när vårt faktiska uppförande inte stämmer med våra åsikter om hur vi borde handla. Man försöker därför minska dissonansen på något sätt. När det gäller handlande kan man t.ex. ändra handlingsättet, ändra åsikt om dess lämplighet eller försöka intala sig att det var lämpligt egentligen.

Ordet över till Dick Wase, den kontroversiella oberoende historikern & författaren som inte kan inordnas eller paketeras in i den svenska präktigheten…
.


.

28dw6.jpgJag sitter här hemma och läser en bok, ”Child Pornography, an internet crime” som vid första anblicken inte tycks röra prostitutionsfrågan, men i denna bok talas väldigt mycket om ”kognitiv dissonans”, d v s Leon Festingers teori om ”en motstridig relation mellan medvetna (kognitiva) element”.

I denna bok är det naturligtvis, som alltid, så att psykoarbetarna vet den objektiva sanningen och därför kan döma dem som tror ”fel” som lidande av KOGNITIV DISSONANS.

Allt som en förövare uppfattar är nämligen kognitiv dissonans om det inte stämmer med de professionellas fullständigt objektivt sanna uppfattning av världen.

Intressant nog så upptäcker jag emellertid under läsningen att de sex kvinnorna i SvD-repliken (och mängder av andra) också lider av kognitiv dissonans – vilket alltså innebär att vi har en hel del mentalt störda individer i riksdagen som stiftar lagar och talar om för oss vad som är normativt riktigt. Det är nämligen så att det mesta som berättar att en individ lider av denna mentala störning kan appliceras på de sex damerna och deras meningsfränder. För att bara ta de tio ”grundtesten” som exempel:

28dw3.jpg1. Allt eller intet tänkande:
”Du ser saker i svart eller vitt kategorier”.

Kan verkligen appliceras på prostitutionsmotståndarna. Antingen är man en duktig flicka, som bara har vaniljsex i äktenskapet och aldrig tar betalt, eller så blir man fruktansvärt skadad om man tar betalt.

2. Övergeneraliserande:
”Du ser en ensam negativ händelse som ett aldrig upphörande mönster”.
Mitt i prick när det gäller abolitionisterna. Har de träffat en sexarbetare som mår dåligt vet de att det är ett mönster som gäller alla.

3. Mentalt filter:
”Du plockar ut en ensam negativ detalj och fastnar på den exklusivt så att din syn på realitet förmörkas, likt droppen av bläck som grumlar hela burken med vatten”.
Lite upprepning av förra punkten enligt mitt sätt att se det, men visst är det åter mitt i prick på abolitionisterna.

4. Diskvalificerande av det positiva:
”Du avvisar positiva upplevelser genom att insistera på att de ”inte räknas” av någon orsak. På det sättet kan du vidmakthålla en negativ tro som är motsagd av dagliga upplevelser”.
Återigen prostitutionsmotståndarna i ett nötskal. Många av dem gnisslar dagligen tänder över uppgifter som strider mot deras övertygelse och bortrationaliserar dem. Som t ex socialstyrelsens rapport.

28dw2.jpg5. Hoppande till slutsatser:
”Du gör en negativ tolkning även fast inga definitiva fakta stödjer din slutsats”.
Bingo! Ingen substantiell, objektiv forskning stödjer påståendet att prostitution skapar skada för alla. Då läser man bara meningsfränders skrifter och drar sina slutsatser.

6. Förstorande eller förminskande:
”Du överdriver betydelsen av saker (så som dina egna idiotier eller någon annans insats), eller så vrider du på ett opassande sätt till saker till dess de förefaller små (dina egna eftersträvansvärda kvaliteter eller andras fel). Detta kallas också det binokulära tricket”

Har psykoarbetarna haft prostitutionsmotståndarna som mall måntro?

Den majoritet av prostituerade som enligt internationell forskning (t ex Weitzer, Prince, Doezema m fl) inte mår dåligt reduceras till en minimal grupp och den minoritet som skadas får bli representativ för alla.

7. Känslomässigt resonerande: ”Du antar att dina negativa känslor med nödvändighet speglar det sätt som saker och ting verkligen är: ”Jag känner det, därför måste det vara sant”.
Bulls eye igen! T ex ”argumentet” att ”skulle du vilja att din dotter blev prostituerad”.

28dw9.jpg8. Borderesonerande:
”Du försöker motivera dig själv med borde och borde inte… ”Måsten” och ”borden” är också förövare. De känslomässiga konsekvenserna är skuld. När du riktar bordepåståenden mot andra känner du ilska, frustration och förbittring”.
Hundra procent rätt igen! Verkligheten borde anpassa sig efter prostitutionsmotståndarnas ”rena” och ”ädla” motiv, och när den inte gör det – ilska och frustration.

9. Etikettiserande och felettikettiserande:
Detta är en extreme form av övergeneralisering… När någon annans uppförande rubbar dig på fel sätt så lägger du på honom en negativ etikett. ”Han är en förbannad lumpen”. Felettikettiserande involverar en händelse med ett språk som är högst färgat och emotionellt laddat”.
Men detta är otroligt! Mitt i prick igen. De som inte tycker som de ”goda” politikerna och medelklassaktivisterna skylls för att vara förövare, eller förövarnas försvarare själva.

28dw4.jpg10. Personaliserande:
”Du ser dig själv som orsaken till en del negativa utomstående händelser, vilka du i verkligheten inte i första hand var ansvarig för”.

Här är den första och enda totalmissen i testet. Tvärtom så ser ju prostitutionsmotståndarna sig själva som de enda genuint goda människorna i en ond värld, de enda som har den absoluta sanningen och som därför inte behöver bry sig om vad andra, eller ens föremålen för ”omsorgen” tycker. De har ju inte ett dugg förmåga att se de stora skador de åstadkommit med sin ”moraliskt riktiga” sexköpslag.

Nio av tio fullträffar måste väl ända tydligt bevisa, att riksdagen är befolkad med en mängd mentalt störda individer, lidandes av kognitiv dissonans. Eftersom denna så ofta och gärna pådyvlas ”pedofiler” är det frågan om inte dessa individer är av samma ”farlighetsgrad”. Finns det inga regler om att det måste vara mentalt friska som ska sitta i riksdagen och stifta våra lagar? När ska mentalhälsovården ingripa?

Dick Wase

.

.
Lästips!

Vad ni än gör idag missa inte att få er ett gott skratt, läs Joshs inlägg Manifest mot dansbandsmusik.

28dw5.jpgOch igår kunde vi i SvD läsa hur Jan Myrdal på mycket tydligt sätt klargör för alla varför bordellhärvan på 70 talet är en av våra största rättskandaler. Den höga samhällsklassen skyddades på bekostnad av ett par barn. Han påpekar också att media medvetet eller omedvetet har hjälpt till i detta genom att folusera på säljande smutsigt snusk. Tyvärr agerar media även idag på detta sättet. Vi som är horor intresserar man sig ofta mer för att förhoppningsvis få lite snusk av än vad de gör för att höra vilka politiska åsikter vi har om frågor som rör oss. OBS också den stora tystnaden som finns från kvinnorörelsen i den här frågan!

Ps…
Jag tar gärna emot gästbloggsinlägg från andra. Kanske du själv är kund, sex- och erotikarbetare eller inget av det… men intresserad av frågor som rör prostitution, feminism eller andra ämnen som avhandlas här på bloggen. Alla är välkomna att publicera sina texter här. Det blir dessutom roligare om fler röster än min hörs bland inläggen. Välkommen med att skicka in ditt bidrag till mig via mail – sensuellqvalite@hotmail.com

Kram!
Isabella Lund

.

.
Andra bloggar om: , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png