bl1.jpgHär kan du hitta citat från artiklar och länkar till vad som var aktuellt i media om prostitution och människohandel eller andra saker som berör ämnet som jag fann intressant under november 2007.

Mina andra sidor om vad som har varit aktuellt i media:

Hösten & vintern 2006

 

Januari 2007

Februari 2007

Mars 2007

 

April 2007

Maj 2007

Juni 2007

 

 

Juli 2007

Augusti 2007

September 2007

 

Oktober 2007

November 2007

December 2007

Brittisk debatt om svensk sexköpslag SvD, 2007-12-31
Jon Pelling
”En debatt om det bästa sättet att stoppa trafficking och förbättra situationen för landets prost-ituerade har blåst upp i Storbritannien. I centrum står Sveriges sexköpslagstiftning. –Kvinnor köps och säljs på parkeringsplatser i det här landet. Om vi inte tacklar efterfrågan, som driver den här handeln, så kommer vi inte att kunna skydda kvinnor från den. Det är vad de gjort i Sverige, och det är vad jag anser att vi måste göra här, sade Labours vice partiledare Harriet Harman nyligen till BBC.”

Toleransen har förbytts i paranoia GP, 2007-12-30
Gunilla Grahn-Hinnfors
”Vi pratar om detta paradoxernas land som är ett av världens mest sekulära och ändå har styrts av kristdemokratiska koalitioner nästan så länge nån kan minnas. Det är massivt borgerligt och med stark ställning för familjen samtidigt som man tillåter prostitution och coffeeshops som säljer lättare droger. Fram till nu har Amsterdamborna framhållit sin öppna multikultur som något positivt. Nu är den berömda toleransen på upphällningen. Frågan är dock hur långt den verkligen sträckte sig tidigare.”

Förödande för åsiktsfriheten GP, 2007-12-29
Oscar Swartz
”Det finns redan goda möjligheter att avlyssna misstänkta brottslingar. Vårt hårt ansträngda rättsväsende används dock ofta för att upprätthålla moral, inte bekämpa brott. Hundratals timmar lades på tre medelålders damer som drev solarium i Malmö. Man fruktade att de hade sex på icke-sanktionerat vis och började avlyssna telefonen, trots att man bara får göra det för att utreda brott som ger två års fängelse.

18sammany6.jpgJag tvingades sälja sex Dagen, 2007-12-28
Maria Pettersson
”Jessica kidnappades för att sälja sex. Hennes räddning blev Susana Trimarco som i fem år letat efter sin egen försvunna dotter på bordeller i Argentina.

– Jag har ännu inte hittat henne, men befriat över 100 andra flickor, säger Susana när Svenska Journalen träffar henne.”

Olika länder, olika syn Ledare Värmlands Folkblad, 2007-12-27
Monica Sundberg
”Vi har kommit längre än de flesta andra länder. Men alltför många ser fortfarande genom fingrarna på brott som borde straffas hårt. Barn, ungdomar, kvinnor får sina liv förstörda. Frivilligheten är en chimär. Prostitutionen göder samma kriminella nätverk som handeln med narkotika och droger. Trafficking är slavhandel i vår tid.”

Skärp sexlagen GT, 2007-12-23
Liv Landell
”Unga, utländska tjejer forslades till Sverige för att säljas till män i alla åldrar, övervakade av hallickar. Affärerna drevs från en lägenhet av en bordellmamma som styrde över tid, plats och pengar. Alltså: tveklös trafficking. Hovrätten gick på Ahlstrands linje. I förra veckan skärptes påföljden för både hallickar och torskar. Bordellmamman och hennes medbrottslingar fick hårda fängelse-straff för grovt koppleri och människohandel.

De ska utvisas när de har suttit av sin tid. Flera av torskarna fick villkorliga fängelsedomar och böter. De ska alltså inte skaka galler, men har i princip kvalificerat sig för att göra det. Hovrätten menar att torskarna måste ha insett att de betalade för att få våldta traffickingoffer, vilket rätten valde att se som en försvårande omständighet.”

Drev bordell i Ronna – fick samhällstjänst Länstidningen i Södertälje, 2007-12-21
Roger Stigell
”Mannen dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst 190 timmar, vilket ansågs motsvara åtta månaders fängelse om den straffpåföljden i stället hade valts. – Anledningen till att rätten valde villkorlig dom med samhällstjänst är att vi inte kunnat finna att mannen utövat någon form av påtryckning mot de kvinnor som prostituerat sig, utan kvinnorna har vistats här frivilligt, säger rådman Eva Persélius, rättens ordförande.”

20fang1.jpgBakslag för åklagare i kopplerihärva Sydsvenska Dagbladet, 2007-12-21
Kenan Habul
”Men Stockholms tingsrätt godtog inte åklagarens bevisning fullt ut. Visserligen dömdes fadern och hans två söner till fängelse för koppleri, men inte för grovt koppleri som chefsåklagare Krister Petersson yrkat. Åtalen om människohandel ogillades samtidigt. Rätten ansåg det inte bevisat att hela koppleriverksamheten bedrevs gemensamt av fadern och hans söner. Fadern och den yngre av sönerna har drivit en verksamhet, medan den äldre sonen har drivit en egen verksamhet, enligt rätten. Därmed blir straffvärdet för de inblandade lägre, säger rådman Eva Persélius till TT.”

Sju personer dömda för koppleri SR Ekot, 2007-12-21
Henrika Åkerman
”Det var ungefär ett år sedan som polisen slog till mot ligan, som enligt åklagaren lockat fattiga kvinnor från Rumänien till Sverige för prostitution. Kvinnorna tog emot sexköpare både i gatuprostitution och i husvagnar på en tomt utanför Stockholm. Totalt gäller dagens dom 17 personer. Av dem fälls sju för koppleri, fyra till fängelse. Den som fick längst straff dömdes till fängelse i två år och sex månader. Domen omfattar också tre sexköpare, som döms till dagsböter, men sex av de åtalade friades helt. Och åtalen för människohandel ogillades av tingsrätten.”

Norske prostituerte: – Hold dere unna Karl Johan Verdens Gang, 2007-12-20
Inga Semmingsen
”Ifølge Liv Jessen ved Pro-senteret er det store uenigheter mellom prostituerte om sexsalg i hovedstadens største gate. – De norske og østeuropeiske jentene er fortsatt ute på gaten og selger sex, men de holder seg til de mer tradisjonelle prostitusjonsstrøkene. Jeg har hørt flere opphetede diskusjoner mellom dem og de nigerianske prostituerte om sexsalg på Karl Johan. Det er stor uenighet, sier Jessen til VG Nett.”

Få bort trafficking från Sverige och Höglandet Höglandsnytt, 2007-12-20
Carina Hägg & Gunilla Bergdalen
”Exempelvis finns inte trafficking med i handlingsplanen mot våld, likaså sviktar stödet för sexköpslagen. De riktade pengarna till polisen är indragna. Det är brist på kompetenta tolkar. Regeringen säger att frågan ska drivas i relevanta sammanhang – och när är det? Inte heller vet utrikesminister Carl Bildt hur processen för att utse en svensk representant till EU-kommissionens expertgrupp ska gå till, än mindre driver man ett svenskt namn till direktör för det europeiska jämställdhetsinstitutet. Och efter nyår står Sverige utan ambassadör för människohandelsfrågan.”

20fang2.jpgBeslut om bordell-kommission dröjer SR Ekot, 2007-12-20
”Justitieminister Beatrice Ask dröjer med beslutet om hon ska tillsätta en kommission för att undersöka om några fel gjorts i samband med den så kallade bordellhärvan. I riksdagen på torsdagen sa Ask att regeringen först vill se vad justitiekanslern kommer fram till. JK håller på att utreda varför det inte blev något åtal för otukt med barn i samband med bordellhärvan i mitten av 70-talet.

Sålde sina elever som sexslavar Expressen, 2007-12-20
Mats Larsson
”Zhao Qingmei, 28, var vikarie i staden Xinfa i södra Kina. Hon gjorde det otänkbara. Läraren sålde 23 flickelever som sexslavar till pedofiler. Zhao Qingmei var inte den enda som var inblandad i prostitutionshärvan i Xinfa i den södra provinsen Guizhou. Även hennes make, Chi Yao, arbetade som lärare där och deltog i verksamheten. Sammanlagt 18 personer har nu dömts av en lokal domstol för medverkan. Tre personer – däribland Zhao Qingmei och hennes make – dömdes till Kinas strängaste straff: döden.”

The Sex in ‘Sex Trafficking’ American Sexuality, 2007-12-20
Why do we think migrant sex workers need rescuing?
Laura Agustín
”In a context of increasing hostility toward migrants, it grates on people’s nerves to think that many might prefer to use sex to earn money instead of washing dishes, babysitting, working in a sweatshop, or picking fruit—for much less money. But migrants—who come in all sizes, shapes and colors, and from infinitely varying backgrounds—are just trying to get by as best they can on what can be a very rocky path.”

Sexköpslagen gör nytta – men behöver skärpas GP, 2007-12-20
Thomas Ahlstrand
”Min uppfattning är att:
om köparen har förhandlat om tillgång, pris, tid och plats med en annan person än med den prostituerade själv
om den prostituerade byts ut med jämna mellanrum
om den prostituerade ger ett allmänt bortkommet intryck (bristande språkkunskaper, oförmåga att klara sig själv i samhället)
om den prostituerade ger uttryck för att inte själv råda över situationen utan till exempel hänvisar till någon annan för att avgöra olika frågor
… så är det exempel på omständigheter som, tillsammans eller var för sig, kan visa att köparen haft uppsåt till att utnyttja en prostituerad inom en människohandels-/koppleriorganisation”

20fang7.jpgOlika länder, olika syn Ledare Karlskoga Kuriren, 2007-12-20
Monica Sundberg

”Vi har kommit längre än de flesta andra länder. Men alltför många ser fortfarande genom fingrarna på brott som borde straffas hårt. Barn, ungdomar, kvinnor får sina liv förstörda. Frivilligheten är en chimär. Prostitutionen göder samma kriminella nätverk som handeln med narkotika och droger. Trafficking är slavhandel i vår tid.”

Prostitution inget stort problem på ön Gotlands Tidningar, 2007-12-20
Ewa Israelson
”Många prostitutionskontakter tas via internet. Där finns också särskilda sidor där kvinnor bjuder ut sina tjänster, med prislista och allt. Men polisen på Gotland arbetar inte aktivt för att kartlägga sådan verksamhet på Gotland. -När vi får en anmälan eller ett tips så försöker vi naturligtvis utreda det. Förra året fick vi en anmälan om koppleri, men utredningen lades ned eftersom det inte gick att bekräfta att det förekom. Vi ser problemet som litet och lägger därför resurserna på annan brottslighet, säger Ulf Bogren.”

Internet främjar prostitution Dagens Juridik, 2007-12-19
”Kontaktsätten växlar mellan till exempel hemsidor, bloggar, chattar och kontaktsidor. En del aktörer hävdar att internet inneburit att ingångströsklarna både till att sälja och köpa sexuella tjänster har sänkts. – Studier visar att prostitutionen är mångfacetterad, med olika förutsättningar och villkor för de inblandade. Det ställer stora krav på samhällets insatser och åtgärder, säger Annika Eriksson, projektledare för kartläggningen.”

Synd & sedlighet Ottar nr 4 2007
Lena Sohl
”I den svenska prostitutionsdebatten har man länge varit väldigt säker på vad prostitution är, säger May-Len Skilbrei. Det fanns få brott mot konsensus. Men debatten som följde efter Petra Östergrens bok Porr, horor och feminister visade att det finns andra sätt att förstå prostitution på, också i Sverige. Bland annat ställdes frågan om det är rätt att se prostitution som en del av mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Östergren betonade att kvinnor i prostitutionen kan ha olika erfarenheter och upplevelser av att sälja sex, något som sedan länge funnits med i den norska prostitutionsdebatten, enligt May-Len Skilbrei. Exakt hur debatten skiljer sig åt i de nordiska länderna ska hon och andra forskare undersöka under nästa år.”

gra6.jpgHandlingskraftiga åtgärder krävs mot prostitution och människohandel Borås Tidning, 2007-12-19, Désirée Pethrus Engström & Karin Johansson ”Utöka ägaransvaret och lagför hotellägare och lägenhetsförmedlare som anses ha främjat prostitution/ människohandel genom upplåtandet av lägenheter/ hotellrum. Hotellägare och lägenhetsförmedlare skall i större utsträckning kunna avkrävas ansvar enligt redan befintlig lagtext i kopplerilagen vid förmedlingen av rum/lägenheter som används i prostitutionssyfte.”

Domaren är inte längre en hora han är Stureplansprofil Sydsvenska Dagbladet, 2007-12-18
Anja Gatu
”Läktarkultur kan vara så fint men är det något som ger mig ont i hjärtat är det horramsorna. Inte så mycket för att det är synd om den som blir hånad som för att den som hånas allra mest är den riktiga horan. Ramsorna påminner om en samhällsordning jag hatar och i den ordningen finns en kategori människor som står allra längst ner. De prostituerade. När någon kallar någon annan för ”hora” är det för att det är det mest nedsättande personen kan komma på. Föraktet för de prostituerade känns ofta gränslöst.

Det verkar alltid vara okej att driva med en hora, att spotta på henne (för det är oftast en kvinna, men inte alltid) verbalt och bokstavligt.”

Åklagaren är nöjd med domen GP, 2007-12-18
TT
”Åklagaren tycker att fyra av sexköparna skulle ha dömts till fängelse. Sexköpslagen ger möjlighet att döma ut sex månaders fängelse, men det har inte hänt sedan lagen infördes den 1 januari 1999. – Jag yrkade fängelse. Nu blev det fängelsenivå, men inte fängelse i det enskilda fallet. Man får överväga om det är bra eller dåligt. Riksåklagaren avgör om fallet ska gå till Högsta domstolen, säger Thomas Ahlstrand.

Han hoppas att tisdagens dom gör det svårare för hallickar att verka. I det här fallet ringde sexköparna ett telefonnummer och fick en flicka eller kvinna levererad till en adress. Sexköparna betalade vanligen mellan 500 och 700 kronor.”

Skärpta straff för sexköpare Metro, 2007-12-18
TT
”Den man som tidigare frikänts döms av hovrätten till dagsböter på grund av att telefonavlyssning gett bevis för att han köpt sex vid ett tillfälle sommaren 2006. När det gäller de två andra männen, som köpt sex av en kvinna efter det att hon skjutsats till en verkstadslokal på ett industriområde, anser hovrätten att männen har utnyttjat kvinnans underläge och att omständigheterna vid brottet är så försvårande att påföljden blev villkorlig dom och böter.”

17alt3.jpgHovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om köp av sexuell tjänst Newsdesk, 2007-12-18
Sveriges Domstolar
”Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot fem män som åtalats för att ha köpt sexuell tjänst. För fyra män skärper hovrätten straffet från dagsböter till villkorlig dom och böter. En man som frikänts av tingsrätten döms av hovrätten för köp av sexuell tjänst till böter. Målet har samband med det mål där hovrätten i september 2007 dömde fyra ryska medborgare för koppleri och grovt koppleri.”

Rädda barnen rasar mot prostitution Expressen, 2007-12-18
Jorunn Amcoff
”Prostitution bottnar i nio fall av tio i sexuella övergrepp i barndomen. Att sedan göra affärer med avstamp i sitt lidande är inget Rädda barnens Kerstin Blomberg uppmuntrar.- Jag tycker det är sorgligt och det är ju faktiskt kriminellt att köpa sex, säger Kerstin Blomberg.”

Hanna säljer sex på fritiden Expressen, 2007-12-18
Jakob Kindesjö
”En del prostituerade har ju gett en annan bild när de väl har slutat. De har mått dåligt och insett att de gjort det mot sin vilja. Hur ser du på det? – Jag kan bara tala för mig själv men jag är övertygad om att majoriteten som säljer sex i Sverige i dag gör det av fri vilja. Visst finns det dåliga exempel där människor har hamnat snett, men vilken hjälp får de i dag? Vi som säljer sex, vi får aldrig ge vår bild av verkligheten. Jag önskar att vi kunde prata mer öppet om det, om både det positiva och negativa och vilka risker som finns med att sälja sex.”

Agera mot sexköpen nu Ledare GP, 2007-12-18
”Tvärtom vad en del prostitutionsförespråkare framhåller så kan man knappast skilja de ”lyckliga” hororna från offren. Det är inte troligt att torskarna kontrollerar eller ens bryr sig om om kvinnan eller mannen de köper gör det frivilligt. Och hur skall de i så fall göra det? Och vad är frivillighet? En person som säljer sig av rädsla, av ekonomiska orsaker eller för att få tillgång till droger gör det ju knappast frivilligt. Oavsett varför man väljer att sälja sin kropp så är riskerna dessutom enorma för att man skall råka illa ut. Såväl psykiskt som fysiskt. Därför måste det finnas en kunskap hos kommunerna om vad som pågår.”

14lib3.jpgAmsterdam: Rensa Red Light District Expressen, 2007-12-17, Anna Skarin ”Nu vill borgmästaren rensa upp i ”Red Light District”. – Legaliseringen har inte gett det resultat vi hoppats på, säger Job Cohen. … Men ledaren för ett prostitutionscenter, Mariska Majoor, tror att borgmästaren har fel i att en mindre tillgänglighet ger mindre prostitution. – Jag tror tvärtom att det kommer att göra att fler kvinnor går på gatan, säger hon som själv varit prostituerad.”

Norrköping med på prostituerades rutt
Norrköpings Tidningar
, 2007-12-17
Petronella Uebel
”Kartläggningen visar att de prostituerade och torskarna rör sig inom eller mellan olika kontaktzoner som gatan, internet, krogar, restauranger, hotell, massageinstitut och lägenhetsbordeller. Den prostitution som förmedlas via internet är spridd över Sverige. De flesta sexsäljare är aktiva i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men även Norrköping och Linköping nämns i sexannonserna.”

Ta sexköp på allvar Ledare Expressen, 2007-12-17
”Folkhälsominister Maria Larsson har reagerat starkt på socialstyrelsens magra rapport, vilket är bra. Hon ämnar kalla till sig representanter för myndigheten. Men regeringen måste naturligtvis också ta polisen i upptuktelse. Och det är dags att höja straffsatsen för sexköp. Så länge det är ett bötesbrott kommer det inte att prioriteras. Straffmaximum bör vara ett år, inte sex månader. Prostitution är inte en guldkantad verksamhet för uttråkade hemmafruar. Det är ett fenomen präglat av våld, över- och underordning, missbruk och, numera, internationell slavhandel. Sexköpslagen är här för att stanna. Nu handlar det om att få den att fungera.”

Bilfritt ska stoppa sexköp SvD, 2007-12-16
Lova Olsson
”Kvinnoförbundet föreslår också att ”ökända” prostitutionsstråk, som Malmskillnadsgatan i Stockholm, ska stängas för biltrafik nattetid. – Det handlar om att störa marknaden för sexhandel. Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet Mikael Söderlund (m) är beredd att diskutera alla förslag som syftar till att ”trycka undan” sexhandeln. Men hans strategi är att bygga fler bostäder längs Malmskillnadsgatan.”

gra7.jpgKvinnor tvingas till sex Expressen, 2007-12-16, Terese Cristiansson
”OWFI driver bland annat ett projekt för att hjälpa kvinnor ur sexhandeln. De säger att sexmarknaden ökat markant de senaste åren, bland annat i Bagdadkvarteren: Batawin, Mansoar och Karadha. De har hittat minibordeller på de flesta gatorna. Oftast rör det sig om fyra kvinnor och en bordellmamma. Många av kvinnorna tvingas att ha samlag upp mot 15 gånger om dagen. Ett samlag kostar cirka 200 dollar och kvinnorna får 2000 dollar i veckan, resten går till bordellmamman.”

Statens egen bordell Aftonbladet, 2007-12-16
Roger Fjellström
”Ja, det är ständigt nattöppet efter tolv på den digitala bordellen, genom Canal+ Hits som ligger i statliga Boxers utbud, distribuerat av statliga Teracom. Den som gillar film och ogillar reklam köper kanske Boxers filmkort och finner sig då på köpet ha fått en porrkanal som kör hårt varje natt. Eller köper det just därför, måhända uträkningen är.”

De flesta sexmissbrukare har utsatts för övergrepp
Helsingborgs Dagblad
, 2007-12-16
Johanna Nihlén
”Nästan alla som är destruktivt beroende av sex har upplevt någon form av missbruk i sin närmiljö när de var små. Ofta har de också blivit känslomässigt förbisedda och sexualiteten har tidigt kopplats ihop med någonting skamfyllt. En övervägande majoritet av alla sexmissbrukare har utsatts för sexuella övergrepp. Precis som alkohol och narkotika kan sex skapa ett kemiskt beroende.”

Kommission inte rätt sätt att syna bordellhärvan
Uppsala Nya Tidning
, 2007-12-16
”Sexköp var inte olagligt på 70-talet. Men sex med barn under 15 år var naturligtvis straffbart även då, liksom att köpa sex av barn under 18 år. Erik Östberg nöjde trots detta med ett vanligt koppleriåtal mot Doris Hopp. Nu vill vi alltså veta varför.”

17lyssna4.jpgSvårt att bedöma omfattningen av prostitutionen i Sverige Medicinsk access, 2007-12-16
”Det är svårt att få en klar bild om hur många som prostituerar sig och det är också svårt att se om omfattningen ökar eller minskar. Gatuprostitutionen är dock på väg tillbaka och ny teknik utvecklar kontaktsätten mellan säljare och sexköpare.”

Tveksamt om allt blir klarlagt TV4 Nyheterna, 2007-12-15
Lena Smedsaas
”70-talets dementimaskin, mörkläggning och flathet från olika medier och myndigheter gentemot samhällets toppar gör det mycket svårt att idag klarlägga allt som hände då. Det är sorgligt för dem som var mycket unga och sårbara flickor då och det stärker inte precis tilltron till samhället eller till medierna.”

Berättelse som drabbar djupt Eskiltunas Kuriren, 2007-12-15
Annika Hagström
”Jag försöker få ihop berättelserna från förr och nu. Men det går inte. Eva Bengtssons minnen är säkert sanna. De utpekades dementier är förmodligen också sanna. Men lägger man ihop bilderna blir de bara till ett krackelerat mönster som inte förklarar nånting. En oberoende utredning? Ja, kanske skulle den kunna bringa klarhet i en del frågor. Men att du bar kamelhårsulster och fanns i porten på en viss adress för trettio år sen, vad bevisar det?”

Larsson: Sexköpslag måste utvärderas
Sydsvenska Dagbladet
, 2007-12-14
TT
”Regeringen är besviken över myndigheternas dåliga kunskap om prostitution som avslöjas i Socialstyrelsens tredje rapport i ämnet. Stockholm. Folkhälsominister Maria Larsson (kd) utlovar samtidigt en översyn av sexköpslagen. Varken polis eller socialtjänster vet särskilt mycket om hur prostitutionen utvecklas, om den växer eller krymper, enligt en rapport från Socialstyrelsen.”

14forb9.jpgProstitution osynligt problem Västerviks Tidningen, 2007-12-14
Marie Kerrolf
”Sven-Erik Karlsson blir lite upprörd över dem som tror att polisen prioriterar sexbrott lägre än andra brott. I ett tv-inslag för några dagar sedan gjordes en jämförelse med hur hårt man jobbar med att bekämpa ringa narkotikabrott. En orättvis jämförelse, tycker han. – Sådant är mycket enklare att bevisa. När man pratar med någon kan man märka om den är hög. För att bevisa sexköpsbrott krävs mycket mer. Då måste man både bevittna själva samlaget och själva betalningen. Och gå väldigt nära, säger han.”

Jönköping på sexköparnas karta J Nytt, 2007-12-14
Gabriella Fäldt
”Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes sju brott mot sexköpslagen under fjolåret i Jönköpings län. I Jönköpings kommun har endast tre brott mot lagen noterats under de senaste fem åren men risk finns som sagt att mörkertalet är stort.”

I rätten måste alla behandlas lika SvD, 2007-12-14
Madeleine Leijonhufvud
”Om åklagarna när det begav sig hade varit mer ­angelägna om att vända på alla stenar, också sådana som kunde stänka på män som hade sociala positioner att försvara, så hade vi kanske nu inte levt med dessa obesvarade frågor. Vad man hoppas är att rättsapparaten idag ska klara av att behandla människor lika, antingen de tillhör samhällets elit eller dess mest utsatta.”

Inga tecken på prostitution i Kalmar län Barometern, 2007-12-14
Annelie Frank
”En ny rapport av Socialstyrelsen visar att det är få platser och områden i Sverige där polisen inte har kännedom om försäljning av sexuella tjänster. Kalmar är ett av dem. Det finns uppgifter om att det inte funnits något fall av prostitution i länet på 30 år.”

14lib8.jpgProstitutionsrutten går igenom Borås Expressen, 2007-12-14
Tobias Sandblom
”Borås ligger i centrum av en av Sveriges viktigaste sexrutter. Enligt en ny undersökning från Socialstyrelsen är dessutom kommunen medveten om att det pågår prostitution i staden. … Sexköpare kan boka tid med en prostituerad, som kan åka rutten flera gånger om det behövs. Via kalendrar på internet kan man se när den prostituerade är i respektive stad.”

Sundsvall hemvist för prostitution på nätet Sundsvalls Tidning, 2007-12-14
Katarina Vikström
”I en kartläggning av prostitutionen i Sverige förekommer Sundsvall som en hemvist för nätprostitution. Men omfattningen är inte särskilt stor. Av 276 annonser på internet nämns Sundsvall i fyra. … Knappt var femte kommun säger sig veta att prostitution förekommer. Av 17 polismyndigheter som svarat på socialstyrelsens enkät säger två att de vet att prostitution förekommer, medan tio tror att det är så.”

Sexrutt går genom Borås Borås Tidning, 2007-12-14
Lennart Granberg
”Det finns exempel på kalendrar där sexköpare kan boka tid och plats hos en kvinna. Och när en rutt är avverkad kan den börja om igen. En av rutterna går alltså från Småland via Borås, Göteborg och Skaraborg tillbaka till Småland. Även i andra sammanhang dyker Borås upp i sexhandel på nätet.”

Gatuprostitution ökar SvD, 2007-12-13
Anders Munck
”Vi är givetvis inte ute efter kvinnorna som säljer, det är inte olagligt. Det är alltid en hallick bakom som utnyttjar kvinnorna. Ofta sysslar hallicken även med knarkhandel eller annan brottslighet, säger Kenth Svensson. Av dem som säljer sex via nätet är 80 procent från öststatsländer som Rumänien och i Baltikum, enligt Kenth Svensson.”

14forb3.jpgSvårt att bedöma omfattningen av prostitutionen i Sverige Newsdesk, 2007-12-13
Socialstyrelsen
”Det är svårt att få en klar bild om hur många som prostituerar sig och det är också svårt att se om omfattningen ökar eller minskar. Gatuprostitutionen är dock på väg tillbaka och ny teknik utvecklar kontaktsätten mellan säljare och sexköpare. Det framgår av den kartläggning av prostitutionen i Sverige som Socialstyrelsen presenterar idag.”

Ask: Bordellhärvan kan komma att utredas Dagen, 2007-12-13
Leif Cyrillus
”Nästa vecka ska Beatrice Ask ge besked om det behövs en större undersökning av bordellhärvan, som beskrivs som en av de stora skandalerna i svensk modern historia. – Det är alltid svårt att reda ut saker i efterhand. Det kanske är många personer som är nämnda eller inblandade som inte längre finns eller kan svara på frågorna. Men jag kan försäkra att jag ägnar frågan intresse och en hel del tid just nu, säger Beatrice Ask.”

”DN:s anklagelse om lögn saknar grund” DN, 2007-12-13
Mårten Palme
”I faktarutan på DN Debatt den 9 december, och tidigare i en rad andra sammanhang, påstår DN att Olof Palme ”ljugit” i sin dementi av DN:s artikel i november 1977 om Lennart Geijers påstådda umgänge med prostituerade. Detta gäller dock bara om Palme vid tidpunkten för dementin haft tillgång till den promemoria som offentliggjordes 1991.”

Frivillig sexhandel göder ofrivillig NWT, 2007-12-13
Birgitta Ohlsson & Nina Larsson
”Till alla sexarbetare vill vi rikta en vädjan. Ha gärna hur mycket sex ni vill, med vem som helst och hur som helst. Om ni avstår från att ta betalt kan ni bidra till att strypa grundorsaken till människohandeln för sexuella tjänster. Och det är att det finns en efterfrågan som anser sig ha rätten att köpa andra människors kroppar. Torskar kommer att finnas även fast vi har en sexköpslag.”

14forb4.jpgHellre spöa än fria Borås Tidning, 2007-12-12
Bengt Ingvar Ekman
”Palme hade med en klar osanning sänkt Dagens Nyheter och dess medarbetare Peter Bratt, som avslöjat rikspolischefen Carl Perssons PM i ärendet. Men det var en politisk lögn, inte en privat. – Skulle de kvinnor, som då var 14-åriga barn, vara rättslösa? Det är frågan i vår tid. Och den tål att ställas.

Men av den följer i så fall en rimlig uppdatering av Fälldins fråga av årgång 1978: – Behöver jag utstå detta helvete för att jag en gång varit statsminister?”

Dags för krafttag mot det moderna slaveriet Smålandsposten, 2007-12-11
Eva Johnsson
”Grundläggande för att kunna bekämpa människohandel är frågan om varför människohandel uppstår? Svaret hittas tyvärr i efterfrågan. Sexköparen avviker inte från genomsnittsmannen när det gäller yrke, ekonomi eller civilstånd men avviker när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor eller i många fall barn och ungdomar av bägge könen.”

När sanningen trängdes tillbaka Katrineholms Kuriren, 2007-12-11
”Nu har JK, justitiekanslern, fått det föga avundsvärda uppdraget att utreda mörkläggningen. Men det räcker inte. Det finns ett antal ännu levande personer som av olika skäl var inblandade i Geijeraffären och som vet. Det krävs en medborgarkommission för att bringa klarhet. Motsvarande mörläggning kan förhoppningsvis inte ske i dag. Det kan vi faktiskt till stor del tacka de mediala så kallade dreven för.”

Winbergs epok är i bästa fall över Ledare SvD, 2007-12-10
Maria Abrahamsson
”… Desto mer berättigad var Svensons vädjan till det egna partiet att sluta stigmatisera män som kvinnomisshandlare.

Och som sexköpare. Den svenska sexköpslagens moder avslöjade förtjust i lördags hur hon i ett middagstal på Solvalla travbana uppmanat sina gäster att inte använda eventuella travvinster till att köpa dumheter senare på kvällen. Att den oförskämda insinuationen riktades till ministerrådskolleger av Sveriges kombinerade jordbruks- och jämställdhetsminister under det svenska ordförandeskapet i EU 2001, säger något om den socialdemokratiska självgodheten.”

4borharv7.jpgTänker Beatrice Ask reda ut bordellhärvan? Vänsterpartiet, 2007-12-10
”I en interpellation pressar Lena Olsson, riksdagsledamot v i justitieutskottet, justitieministern på besked angående bordellhärvan: Den s.k. bordellhärvan, där svenska politiker och myndighetsföreträdare ska ha utnyttjat kvinnor och barn i prostitution, är åter aktuell. Två kvinnor, som på den tiden var minderåriga, har krävt ursäkt och skadestånd för att utredningsinsatser runt brotten ska ha stoppats, skriver Lena Olsson i interpellationen.”

Sätt flickorna i fokus Ledare Karlskoga Kuriren, 2007-12-10
Monica Sundberg ”I dag är det de två fjortonåringarna, idag vuxna kvinnor, som borde stå i fokus. Oavsett vilka namn de nu nämner, oavsett om de namnen är rätt eller fel. De borde ha fått sin sak prövad och ett avslut redan för trettio år sedan. Andra tider är inget försvar. Nu ropar flera på medborgarkommission. Skulle det stoppa ryktesspridningen? Skulle det bringa klarhet? Tillåt mig tvivla. Bättre att JK prövar skadeståndskravet och gör det utifrån vad som de facto skedde. Minderåriga flickor utnyttjades sexuellt i ett läge då staten skulle skydda dem.”

De anhöriga missförstod domen Expressen, 2007-12-10
Carl V Andersson ”De 26 kvinnor som Robert Pickton ska ha dödat på sin farm utanför Vancouver var alla prostituerade. Många av kvinnornas anhöriga kräver nu att samhället ska uppmärksamma de prostituerades situation. Karin Joesburys dotter Andrea föll offer för grisbonden. – Jag hoppas att hennes död inte är förgäves och att det här ändrar vårt sätt att se på de mest sårbara i vårt samhälle, säger Karin Joesbury till tidningen Vancouver Sun.”

Ligor tvingar barn att stjäla och tigga Punkt.se, 2007-12-10
Kajsa Sigvardsson & Stefan Nordberg ”Under första halvåret i år hanterade Skånepolisen ett tiotal ärenden där polska medborgare uppgivit att de lurats till Sverige under falska förhoppningar. Enligt polisen ska de ha lovats arbete, men väl framme i Skåne har de tvingats att stjäla. Det kan vara svårt att bevisa att barnen och de vuxna utsatts för människohandel och tvingats till att begå brott. Enligt Jonas Trolle, kriminalinspektör på spaningsroteln i Stockholm, finns det anledning till självkritik. – Hittills har barn som omhändertagits i stöldärenden utretts som enskilda fall. Vi har inte frågat oss varför en 14-årig ryss är här själv. Det är för dyrt och tar för lång tid att utreda, säger han.”

4borharv6.jpgAvdankade affärer i repris Sundsvalls Tidning, 2007-12-10
Ulf Nilson ”Media tänder på alla cylindrar. Det är helt ok. Om några av vårt lands högst betrodda män horade med minderåriga så är det värt att rapportera även om brotten sen länge är preskriberade – i ett par fall av den störste av alla preskribatörer: döden. Dessvärre tillkommer ytterligare en synpunkt, sannolikt den viktigaste. Nämligen avundsjukan, behovet att tro det värsta om uppsatta män och kvinnor. Jante-lagen i ny och förgylld upplaga. Den gamla löd: Du ska inte tro att du är någon! Den nya: Alla som lyckats kravla sig upp mot samhällets topp är egentligen svin – ja, mest de som råkar vara män, förstås.”

Ett hån mot yttrandefriheten Länstidningen Östersund, 2007-12-10
Ralph Rentzsch ”För sex år sedan i debatten om kontaktförmedlingen (www.fru.nu) fungerade länets medier som megafoner för ett antal politiker och tjänstemän. Länets medier släppte alla ambitioner om att göra världen begriplig och förklara komplicerade skeenden. Min kontaktförmedling knöts till människohandel, trafficking och slavhandel. Intressant var att inga medier i länet gjorde någon djupare analys och genomgång av detta allvarliga världsproblem. Hade så skett hade länets mediakonsumenter förstått det som inte länets journalister lyckades med. En kontaktförmedling är en kontaktförmedling, inget annat.”

Ett korrumperat Sverige Ledare Örnsköldsviks Allehanda, 2007-12-10
David Nyström ”Nej, allt var verkligen inte bättre förr. De psykiska sparkar i att aldrig få rätt mot auktoriteter som samhällets -små- människor så ofta fick uppleva, när de -stora- alltid slapp undan med sin skenbara heder i behåll har kanske ändå minskat i omfattning. Det återstår ännu att se hur det går med de krav på upprättelse som nu rests från de då två minderåriga prostituerade, i dag medelålders kvinnor, som tvingades uppleva 1970-talets bordellhärva inifrån.”

Yanar Mohammed om kriget mot kvinnorna Newsdesk, 2007-12-10
”Kvinna till Kvinna bjöd in Yanar Mohammed, en av Iraks ledande feminister, som huvudtalare till seminariet ”Säkerhetspolitik för vem?” i riksdagen den 22 november. Under en knapp vecka träffade hon svensk media, myndigheter och organisationer för att ge sin bild av situationen för kvinnor i Irak efter USA:s invasion.”

2bordharv3.jpgRiksdagspartierna måste utreda bordellhärvan DN, 2007-12-09
Niclas Karlsson
”Det har visserligen gått drygt 30 år nu. Flickornas berättelse blir inte mindre trovärdig för det. Den får stöd av personer som stod händelsernas centrum mycket nära. Där finns polisens utredare, där finns andra flickor som också utnyttjades i bordellmammans stall. Där finns högt uppsatta personer inom säkerhetspolisen och där finns sociala tjänstemän på de ungdomshem där flickorna bodde. De sistnämnda hade bland annat uppgiften att lugna flickorna, hålla om dem och berätta godnattsagor på sängkanten för att åtminstone ge dem ro att sova efter irrfärderna bland bordellmammans kunder.”

Nu måste allting dras fram i ljuset Ledarkrönika Aftonbladet, 2007-12-09
Olle Svenning
”Ryktesspridning hade länge pågått om ett statsråd och en högt kvalificerad jurist. Han ansågs kopplad till ett vittförgrenat prostitutionsnät, som inneslöt minderåriga. Polisen förhöll sig passiv, angelägen att skydda statsrådet och andra högt uppsatta män, bland dem ministern med starka sympatier för bonderörelsen. Rättsväsendet nöjde sig med att jaga och fälla den person som styrde över de prostituerade. Kunderna slapp undan. Journalister dundrade om rättsskandal och om kommenderad mörkläggning.”

Prostitution finns i Gävle tror polisen Gefle Dagblad, 2007-12-08
Mats Hedström
”När uppgifter om sexköpare kommit fram tidigare har ingen gripits. Inte heller har det verkat som att tipsen utretts. Under åren mellan 2004 och 2006 kom fyra konkreta uppgifter fram om att män köpt sex i Gävle. I juli 2004 rapporterade socialtjänsten att manliga bidragstagare sökt extrapengar eftersom de gjort av med bidraget på att köpa sex.”

Skånepolisen efterlyser tips om människohandel Skånska Dagbladet, 2007-12-08
Ola Isaksson
”Barn och ungdomar tvingas stjäla och tigga åt kriminella ligor som tar pengarna. Enligt Rikspolisstyrelsen blir denna form av människohandel allt vanligare i Sverige men brottsligheten är svår att bevisa. I Skåne efterlyser polisen tips från allmänheten för att kunna hjälpa de unga människor som utnyttjas i den organiserade brottsligheten.”

bekamp2.jpgTog tid att komma ut som prostituerad LO-Tidningen, 2007-12-07
Martin Klepke
”För en svensk är det svårt att förstå motståndet mot politiker som kämpar emot prostitution. I Holland är det tvärtom. – I Holland skulle det vara politiskt självmord om jag skulle säga att det borde förbjudas, så jag försöker att nå människor på ett annat sätt. Genom att peka på missförhållandena och försöka konfrontera kunderna med vad de gör.

Men varför är så många kvinnor för prostitution? – Många kvinnor anser att om en prostituerad frivilligt väljer det här är det upp till henne själv. En del feminister anser också att kvinnor som står upp för sina rättigheter och sin sexualitet inte blir offer för sexhandeln. Men det tror jag inte alls. De flesta är inte starka nog att försvara sina rättigheter. Prostitutionen är omgiven av så grov kriminalitet och där gäller inga skyddande regler.”

Den lyckliga horan, myt eller sanning? LO-Tidningen, 2007-12-07
Martin Klepke
”Många i Holland drar en gräns mellan ”schyst” prostitution och det som är olagligt. Bilden av frivillighet och ordnade papper dominerar, trots rapporter om trafficking, tvång, kriminalitet, våld och missbruk. Flera personer jag talar med hänvisar också till lyxbordellen Yab Yum, Amsterdams internationellt mest kända bordell med höga priser. Och Yab Yum är vacker. Bordellen ligger i påkostade lokaler och har en framtoning som en framstående lyxrestaurang, en bit ifrån Red Light District.”

Polisens bekämpning av människohandel i fara SvD, 2007-12-07
Anders Munck
”I rapporten föreslås nya öronmärkta pengar till kampen mot prostitution och människohandel och hårdare straff för sexköp. –Men viktigast är att regeringen skyndar på arbetet med att färdigställa den handlingsplan mot människohandel som påbörjades 2002 men som fortfarande inte är klar, säger Kajsa Wahlberg.”

Folkpartist vill kartlägga Karlstads sexhandel NWT, 2007-12-06
Magnus Hermansson
”Även om det finns enskilda individer som säger sig trivas med att prostituera sig måste vi tala klartext om att prostitution i ett globalt perspektiv tenderar att exploatera individer, kränka mänskliga rättigheter och göda organiserad brottslighet, skriver Arman Teiumouri i motionen. Han får stöd av partikamraten Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot och ordförande för Liberala kvinnor.”

prosfel9.jpgNya marknader för människohandel Newsdesk, 2007-12-06
Rikspolisstyrelsen
”Kvinnor eller flickor som transporteras till olika platser i landet för att utnyttjas för prostitutionsändamål är den vanligaste formen av människohandel. Men vi ser också en annan form av människohandel, som utnyttjar barn för stöld- och tiggeriändamål. Det är en cynisk och hänsynslös brottslighet, säger Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisen.”

Fler dömda för människohandel TV4 Nyheterna, 2007-12-06
TT
”Fler personer än någonsin tidigare dömdes förra året för människohandel. Det visar Rikskriminalens rapport om människohandeln i Sverige under 2006. … Genom att studera den telefonavlyssning som gjorts har polisen kunnat konstatera att tillströmningen av sexköpare till bordellerna inte är så stor som hallickarna skulle önska. ”Det är uppenbart att den så kallade sexköpslagen fortfarande fungerar som en barriär för människohandlare och hallickar att etablera sig i Sverige”, står det i rapporten.”

”Höj straffet för sexköp” DN, 2007-12-06
Stefan Lisinski
”I dag är straffet för sexköp böter eller fängelse upp till sex månader. Men hittills har ingen dömts till fängelse. Enligt Rikskriminalen skulle en höjnng av straffskalan visa på brottets allvarliga karaktär och även göra det möjligt för polisen att vidta flera åtgärder.

Rikskriminalen vill också att domstolarna dömer hårdare för människohandel. Det skulle möjligggöra att polisen oftare skulle kunna använda buggning för att avslöja exempelvis bordeller. Enligt den nya avlyssningslagen ska straffet kunna bli minst fyra års fängelse för att polisen ska få bugga, men det är ovanligt att så hårda straff döms ut för koppleri och människohandel.”

Människohandel dyr att bekämpa DN, 2007-12-06
TT och Irene Christensson
”Förra året fick polisen 30 miljoner kronor som användes för att bekämpa människohandel. Satsningen gav fler gripanden än någonsin tidigare. Men bekämpningen är dyr. Ofta krävs det stora spaningsinsatser, utlandsresor och tolkar. Nu är pengarna till specialsatsningen slut.”

lysb4.jpgRegeringen måste agera mot trafficking! Smålandsposten, 2007-12-05, Carina Hägg ”Jag beklagar att regeringen än en gång skjutit ratificeringen av Europarådets konvention mot männi­skohandel på framtiden. Det är viktigt att Sverige ratificerar Europarådets konvention före vårt ordförandeskap i Europa­rådet 2008. Likaså borde Sverige ingå i den grupp av länder som får ansvar för genomförande och uppföljning av konventionen.

Nu riskerar Sverige genom regeringens bristande prioritering att ställas utanför det viktiga arbetet. Exempelvis så finns inte trafficking med i handlingsplanen mot våld, likaså sviktar stödet för sexköpslagen. Regeringen säger att denna ska drivas i relevanta sammanhang – och när är det? Vidare ska en översyn av lagen ske, men i dag finns inget löfte om en parlamentarisk utredning.

Slaveri då och nu Amnesty Press, 2007-12-05
Anna Gustafsson
”Här påpekade Thomas Bodström att människohandel och sexköp inte är ett estniskt, ryskt eller thailändskt problem, utan ett faktiskt problem här i Sverige. – Det handlar om marknadskrafter, framhöll Thomas Bodström. Utan efterfrågan finns ingen marknad och utan en marknad finns ingen anledning till nyetableringar, nyrekryteringar och nya transporter av kvinnor och barn.”

Ett urval av artiklar i media med anledning av ersättningsanspråk för rättsöveregrepp i bordellhärvan på 70-talet.
Artiklarna är från den 5/12 till den 7/12-07

Aftonbladet

Dagens Nyheter

Expressen

Realtid.se

Svenska Dagbladet

Sydsvenska Dagbladet

Södermanlands Nyheter

TV4 Nyheterna

Världen idag

Utnyttjade flickor kräver skadestånd Sydsvenska Dagbladet, 2007-12-03
TT
”Under mitten av 1970-talet började den stora härvan rullas upp. En bordellmamma pekades ut för att bland annat ha flera ledande politiker som kunder. Två av de prostituerade var minderåriga, flickorna var då i 14-årsåldern och bodde på ett ungdomshem. Nu kräver kvinnor ett stort skadestånd och att den svenska staten ber dem om ursäkt. ”Trots kännedom om att flickorna utsatts för ett brott underlät staten att lagföra männen. Detta skadade flickorna svårt och deformerade deras fortsatta liv”, skriver deras advokat Niclas Karlsson i ett pressmeddelande.”

Lägre beviskrav för att komma åt vinster från brott Riksdag & Departement, 2007-12-03
Per-Anders Sjögren
”I dag är det svårt att komma åt pengar eller egendom hos kriminella eftersom åklagaren måste visa vilket konkret brott som vinsten kommer från. Men nu vill regeringen sänka beviskraven när det gäller förverkande. Det ska inte krävas att åklagaren anger exakt vilket brott det handlar om. Det räcker med att det framstår som mer sannolikt att egendomen kommer från brottslig verksamhet än att den inte gör det. Därmed kan egendomen tas i beslag och förverkas, vilket innebär att brottslingen förlora rätten till den. Enlig lagrådsremissen ska de nya reglerna användas vid brott som ger minst sex år fängelse. Men de ska även gälla vid andra brott som kan ge stora vinster exempelvis människohandel, narkotikabrott och dopningsbrott.”

dw5.jpgOm kriminalisering av män Arena, 2007-12-03
Susanne Dodillet
”Använder man könsmaktsteorin konsekvent borde det bara finnas ett sätt att se på påtvingade graviditeter: de är tecken på mäns makt och kvinnors underordning i det patriarkala samhället.

Ur könsmaktsperspektivet borde det också bara finnas en typ av abortlagstiftning som är verkligt kvinnofrigörande: fri abort för kvinnor i kombination med en kriminalisering av de män som gör en kvinna ofrivilligt gravid.”

Kvinnor lämnas helt utanför EU:s fredstänkande GP, 2007-12-03
Magdalena Andersson, Birgitta Ohlsson, Désirée Pethrus Engström, Annika Qarlsson, Nalin Pekgul m.fl
”Som en konsekvens av den internationella närvaron ökade antalet bordeller på Balkan lavinartat. Enligt Amnesty International var 80 procent av kunderna på bordellerna i Kosovo internationella fredsarbetare under 1999 till 2000. Kvinnor och flickor som tvingats in i människohandeln fyllde bordellerna, och många transporterades vidare ut i Europa. Den organiserade brottslighet som finns i Europa i dag rörande människohandel expanderade under Balkankriget, tyvärr med hjälp av att så många internationella fredsarbetare köpte sex under sitt uppdrag.”

Prostutition bra affärsidé tycker VR Världen Idag, 2007-12-03
Erika Cyrillus
”Kerstin Blomberg menar att det mesta i tidningen är förljuget och förfärligt. Men att propagera för prostitution måste vara kriminellt. – Det viktigaste är att få Vecko-Revyn att ändra sig. Eller ska de göra reklam för snatteri och narkotika också? Tidningens chefredaktör har försvarat publiceringen med att de skriver om sådant som läsarna efterfrågar. – Vilka läsare, undrar Kerstin Blomberg. Gränserna för det acceptabla flyttas fram hela tiden.”

Tre män gripna för koppleri TV4 nyheterna, 2007-12-02
Erik Scherlund
”Det var på söndagseftermiddagen som personalen på ett hotell i centrala Stockholm insåg att allt inte stod rätt till. Lite väl många kvinnor vistades på tre av rummen. Trafiken av män till och från rummen var dessutom intensiv. Polisen slog därför till mot hotellet. Tre män födda -80, -79 och -67 greps. Männen är nu misstänkta för koppleri.”

erokonst5.jpgLærer norsk for å slippe gata NRK, 2007-12-01
Sandra Mei Ling Noer
”Hver onsdag og torsdag kveld kommer mellom ti og femten prostituerte til Nadheim kvinnesenter i Oslo for å lære norsk. Senteret har holdt kurs for utenlandske prostituerte siden 2005, og har i år fått støtte fra sosial- og helsedirektoratet. … Kvinnene som kommer til senteret kommer hovedsaklig fra Øst-Europa, Sør-Amerika og Nigeria.”

Ban on paying for sex comes a step nearer The Gurdian, 2007-11-30
Tania Branigan
”Supporters of the Swedish policy say it slashed the number of brothels and clients and cut sex trafficking into the country dramatically. But some critics argue that the reforms have made women who remain in the sex industry more vulnerable.

Nikki Adams, of the English Collective of Prostitutes, said that sex workers in Sweden said it had increased violence. ”We would like to see an end to criminalisation and an end to the poverty and financial deprivation that forces women into prostitution in the first place.”

.

roseline.jpg

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png