Cirka 60 sexköpare identifierades på Solsippan, ett 40-tal har erkänt att de har köpt sex och de allra flesta har skrivit på ett så kallat strafföreläggande – ett dokument som visar att man accepterar sitt straff.”