Mkt personligt


idio1.jpgDet räcker inte med att själv berätta om varför man själv säljer sexuella tjänster, hur det går till och vem man är och hur ens kunder är. Det räcker inte för att få en människa fylld av fördomar att tänka om. Det är så lätt att hålla fast vid det man tror på och göra mig till ett undantag och säga, ja ja men hon går ju inte på gatan… eller det finns ju alltid undantag.

Nej ska man motarbeta alla dessa fördomar som finns kring searbete så gäller det att få människor att börja tänka själva, att de börjar ifrågasätta sina egna tankar kring prostitution.

idio2.jpgDetta var mitt mål när jag i somras satte igång att skriva till Liv Jessen debattbok om prostitution. Jag hoppas att jag kommer få några människor att tänka till och tänka om…

”Tankar kring prostitution är oftast idiotiska” är det första kapitlet i boken ”Det ideelle offe och är ett av mina två bidrag till boken. Varsågoda…

Tankar kring prostitution är oftast idiotiska
Ur Liv Jessens bok Det ideelle offer – Andre tekster om prostitusjon,
Koloritt Forlag, ISBN 9788292395424

idio3.jpg Jag satt i Köpenhamn och lyssnade på ett föredrag. Det handlade om en yrkesgrupp och föreläsaren berättade hur många timmar de arbetade varje vecka, hur de marknadsförde sina tjänster och vilka utgifter de hade för detta osv. De hade kunnat handla om vilket arbete som helst, egentligen så räknades det bara upp en massa tråkig fakta om deras arbete. Men föreläsarens sätt att berätta, hennes ansiktsuttryck, tonläget och hennes kroppsspråk sa något helt annat. Jag hade inte behövt kunna ett enda ord danska för att förstå att det hon beskrev var något hemskt och vidrigt, det märktes liksom i hela salen att det var så.

Föreläsningen handlade om sexarbetare som säljer sexuella tjänster på bordeller i Köpenhamn. Och det var därför de som lyssnade på föredraget reagerade så negativt.

Nästan alla i salen visste att det hade varit hemskt och förnedrande för dem om de hade jobbat som sexsäljare på en bordell i Köpenhamn och tagit emot flera kunder på en dag. Men hur är det för dem som jobbar på bordellerna, är de precis som de som lyssnade på föredraget? Upplever de sitt jobb på det sätt du tror att du skulle uppleva det?

Runt omkring mig satt flera sexsäljare, vi var ett tiotal sexarbetande kvinnor som alla var inbjudna till Köpenhamns kommuns konferens om prostitution. Vi skulle kunna ha varit vilken grupp av vanliga kvinnor som helst. Men det är vi inte, för vi arbetar alla med sex och erotik, en del som eskorter, andra jobbar på bordeller och några av oss går på gatan. Vi är mellan 22 och 70 år, vi har alla olika bakgrund och ser olika ut.

idio4.jpg Jag visste att många i salen förmodligen inte såg oss framför sig när de hörde på föredraget. För sexarbete är omgärdat med så mycket myter, fördomar och stereotypa bilder. Bilder och berättelser från böcker, filmer och tidningar där prostitution nästan alltid nämns i negativa sammanhang.

Det är mycket svårt att tänka helt fördomsfritt på sexarbete. Vi kan inte bortse från alla fördomar som vi alla har matats med sedan vi var små. Oavsett om vi vill det eller inte så blir vi påverkade.

Sex är också i sig ett tabu- skambelagt område och omgärdat med en massa normer och ideal, normer och ideal som sexarbetare utmanar och bryter mot.

Det är därför inte alls konstigt att människor kanske reagerar annorlunda på vårt arbete jämfört med annat arbete som de själva aldrig hade valt att arbeta med eller passat att arbeta med. Sexarbete är inte som andra arbeten i mångas ögon, även om det kan vara så för oss som arbetar med sex. När försäljning av sexuella tjänster kommer på tal så känner de flesta människor efter hur det skulle vara för dem själva att sälja eller köpa sex. Man tänker med magen istället för med hjärnan, känsloreaktioner tar över logiska enkla resonemang. Människor fortsätter inte att tänka lugnt… ja det där hade aldrig passat mig men det passar tydligen henne/honom. Tanken att sälja eller köpa sexuella tjänster känns främmande, ibland så främmande och konstig så att vi som säljer och köper sex blir avhumaniserade, vi blir symboler och objekt och slutar vara de vanliga människor vi är.

Om alla åhörare i den där salen i Köpenhamn, för bara någon minut, hade bortsett från allt de hitintills hört, sett och trott sig veta om prostitution och om de bortsett från att arbetet som beskrevs handlade om sex, så hade ingen i salen reagerat negativt på det som berättades. Men det är sällan vi anstränger våra hjärnor att tänka så. Istället känner vi efter hur det hade varit för oss själva att ha sex med 10 olika män på en och samma dag. Vidrigt, hemskt och avskyvärt är vanliga känslomässiga reaktioner. Men bara för att du vet var din egen sexuella gräns går och hur du vill att sex ska vara för dig så innebär det inte att den synen eller att dina känslor kring sex är giltig för alla. Du kan veta mycket om sex och vad för typ av sex du själv gillar, men väldigt lite om sexarbete och sexarbetare och hur de upplever sina arbeten och hur deras kunder egentligen är.

idio5.jpg Men jag förstår reaktionerna, för jag har reagerat likadant själv och det hade inte passat mig heller att jobba på en bordell och ta emot flera kunder varje dag. Jag vet att jag hade farit illa av att arbeta med sex på det sättet, men det innebär inte att Sus och Janice som satt bredvid mig i salen den där dagen i Köpenhamn på något sätt far illa av sina arbeten. Absolut inte, för vi är alla olika.

Denna mycket enkla logik, vi är alla olika och passar att arbeta med olika saker, är som bortblåst i debatten om prostitution. Överhuvudtaget saknas det logik i människors sätt att tänka kring detta ämne. Tankar som framförs blir ofta idiotiska om man ska jämföra logiken och tankesättet med andra områden. För att inte tala om vad som händer när teorier och hypoteser om vårt arbete möter den verklighet sexsäljare och deras kunder upplever.

Sus skrev i ett mail till mig att hon aldrig hade kunnat jobba med sex på det sätt som jag jobbar med sex. Jag har valt att sälja sexuella tjänster som eskort och det innebär ofta längre möten med en och samma kund och andra aktiviteter och förväntningar än enbart sex. För Sus hade det blivit alldeles för personligt och för nära hennes privatliv. Och jag hade aldrig kunnat jobba med sex som hon gör. För mig hade det sättet att arbeta blivit alldeles för opersonligt och mekaniskt. Och tanken på att vara intim med flera män samma dag känns för mig nästan lite äckligt. Vilket är lustigt då jag gärna har sex med flera män samtidigt. Men nu vet jag att varken Sus eller Janice (som själv driver en bordell) far illa av sina arbeten, de gillar att arbeta med sex och de gör det på det sätt som passar dem, på sina egna villkor. De är lika kloka, varma och fina människor som alla andra.

idio6.jpg När jag jobbade som sjuksköterska och berättade om mitt arbete så sa många att de aldrig hade klarat av att arbeta som sjuksköterska, men de tyckte inte att mitt yrke borde förbjudas för det. Många är medvetna om risken för utbrändhet bland sjuksköterskor, att det är ett arbete som ger dåligt betalt samt har dåliga arbetstider och att det finns gamla patriarkala hierarkiska strukturer på sjukhus. Men inga feminister vill förbjuda omvårdnadsarbete pga. detta.

Feminister vet också att det är inom äktenskap som flest kvinnor blir misshandlade, men inga feminister vill förbjuda äktenskap pga. detta våld eller att män ofta inom äktenskap anses vara överordnade kvinnor. Men feminister och politiker ger sig på prostitution och gör prostitution till en symbol för en massa olika saker beroende på vilken typ av ideologi man grundar sina teorier på. Det är lätt att ge sig på oss. Kunskap saknas hos dem som lyssnar, vi är en marginaliserad och diskriminerad grupp som mest består av kvinnor. Dessutom så vet man att ingen lyssnar på oss och att vi är en grupp som man lätt kan nonchalera utan att andra människor reagerar.

För mig handlar därför debatten om prostitution om vilken syn man har på människor, på män och kvinnor och även på sex. Därför är debatten om prostitution viktig för alla. För i dessa frågor testas vår förmåga att se bortom fördomar, vår förmåga att ta till oss ny kunskap, hur pass rigida vi är i vårt sätt att tänka, hur pass mycket vi verkligen kan lyssna på andra människor och vilken syn vi har på andra människor. Här testas respekten för alla människors lika värde och vårt sätt att tänka sätts på utmaningar.

Vågar du bryta ditt eget tankemönster och bli medveten om fördomar du inte trodde att du hade?

idio7.jpg Om en man bara har sex med en kvinna, utan att han har ett förhållande med henne eller att han har för avsikt att etablera ett förhållande med henne, anser du då att mannen utnyttjar kvinnan eller att kvinnan riskerar att bli utnyttjad av mannen?

I svaret på frågan kommer den nakna sanningen fram om ditt sätt att tänka kring frågor som rör din egen syn på män, kvinnor och sex.

Var ärlig mot dig själv och tänk efter och försök förstå varför du tänker som du gör.

Om du inte anser att kvinnor ska vara underordnade män, så kan du inte själv betrakta kvinnor generellt som svaga eller som offer utan en egen vilja eller förmåga att fatta kloka beslut. Om du anser att alla människor har lika värde så kan du inte ta på dig en roll där du anser dig veta mer om hur andra människor tänker och känner, du måste då visa respekt för människor som inte är som du. Dina tankar är din verklighet.

Jag har träffat en hel del människor i mitt liv som anser att vi kvinnor måste vara lite på vår vakt gentemot männen i frågor som rör sex och att vi måste akta oss för att männen inte ska utnyttja oss på detta område. Detta sätt att tänka passade bra in under tider då vi kvinnor riskerade att ofrivilligt bli med barn och då vi var beroende av män för vår överlevnad.

idio10.jpgMen kvinnor har idag kontroll över hur många barn de själva vill föda, kvinnor är idag inte beroende av män för sin överlevnad, men vårt sätt att tänka på sex hänger inte med i utvecklingen när det gäller jämställdhet mellan könen.

I den offentliga debatten om prostitution märks denna eftersläpning av vårt sätt att tänka extra tydligt. Många motståndare till prostitution säger att män inte ska ha rätt att utnyttja kvinnor eller ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Politiker och feminister säger stolt i Sverige att de har lagt ansvaret för prostitution på männen, på sexköpare.

Försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt samtycke och en överenskommelse mellan vuxna människor, sexsäljaren och hans/hennes kund[er].

I verkligheten så kan män därför bara utnyttja kvinnor och köpa sig tillgång till kroppar om man tittar på hur en del av människohandeln går till.

Och dåliga arbetsvillkor eller arbete under slaveriliknande förhållanden ska i vår bransch och i Sverige, och enligt samma människor, inte bekämpas med bättre arbetsvillkor eller att man stärker oss som arbetar med sex (empowerment). Traditionella metoder som man använder inom alla andra branscher. Nej i Sverige säger många politiker och feminister stolt att vi kriminaliserar hela branschen istället så att efterfrågan på tjänsterna minskar. Men det är en utopi att tro att man kan lagstifta bort människors behov av sex, närhet och intimitet eller tro att vi kan skapa en perfekt värld där alla människors behov av detta tillfredsställs inom fina, jämställda förhållanden. Det finns dessutom ingen efterfrågan på tjänster där män har behov av eller vill våldta kvinnor. Varför tror man att det finns?

För mig är det kontrafeministiskt att lägga ansvaret på män för vad självständiga kvinnors beslutar sig för att göra.

idio9.jpgDet är för mig att i princip omyndigförklara kvinnor.

Vilken syn har ett samhälle på kvinnor när man i feminismens och jämställdhetens namn lägger ansvar på män för att jag som kvinna vill ha sex med dem?

Och varför ska män vara ansvariga för mina skäl till att jag vill ha sex med dem?

När jag var ung och ville vara fri och obunden så inledde jag ett fritt förhållande med en något äldre kille. För mig var han den perfekte älskaren, en älskogsmentor som var sexuellt erfaren och dessutom var han intressant att umgås med. Det var helt perfekt för mig i den perioden av mitt liv om man bortser från att en del i min omgivning fördömde förhållandet. En del tyckte naturligtvis att jag blev utnyttjad av honom och jag var därför tyst om vårt förhållande, det var bara de riktiga vännerna som kände till det. Jag ville inte få en stämpel i pannan som sa att jag var ytterligare en tjej som han hade dragit över eller att jag var en dum tjej som lät mig bli utnyttjad.

Att en kvinna bara vill ha sex med en man var lika kontroversiellt då som nu. Vi lever inte i ett samhälle där det är ok för en kvinna att vara lika kåt som en man. Kvinnor som är kåta är fortfarande än idag skambelagda. Om du som kvinna visar dig liderlig så riskerar du att kallas för hora och utsättas för horstigma, den sociala skam som kvinnors sexualitet är belagd med i vårt samhälle.

idio8.jpg Jag är rätt säker på att män och kvinnor i generella termer tänker lite olika om sex, vår sexualitet skiljer sig säkert åt också. Men hur är vår helt naturliga sexualitet i grunden och hur stor är påverkan av det sociala arvet, tiden och kulturen vi lever i?

Jag tror inte kvinnan i sin natur är mindre kåt eller tycker mindre om sex än vad män gör men jag tror att många kvinnor helt omedvetet förtrycker sin egen sexualitet pga. de normer som finns kring kvinnors sexualitet.

Forskarna och psykologerna Meston och Buss har funnit att män oftare har sex för den rent fysiska tillfredsställelsen medan kvinnors anledningar till varför de har sex har mer att göra med känslor. Kanske inte så konstigt att fler män än kvinnor köper sexuella tjänster. Samma forskare har också sett att de vanligaste anledningarna till att vi har sex är upphetsning, attraktion, välbehag, romantik, emotionell närhet, önskan om att tillfredsställa, kärlek, äventyr, ömhet, spänning och tillfälle. Jag själv älskar att vara lite äventyrlig sexuellt, göra spännande saker, se andra njuta och bli upphetsad. Allt detta är bland de vanligaste anledningar till att vi människor har sex och allt detta tillfredsställs hos mig i mitt jobb som eskort.

Fast det inte anses vara skadligt i sig att ha sex eller att tjäna pengar, så är det svårt för många att direkt förstå varför jag börja jobba som eskort och varför jag vill fortsätta att sälja sexuella tjänster. Men när jag väl får en chans att berätta varför jag började sälja sexuella tjänster och på vilket sätt jag gör det och om någon vågar och vill lyssna så är det ofta oförståelsen förvandlas till förståelse.

idio11.jpg För fyra – fem år sedan så sökte jag en ny seriös relation. Jag var ute på dater och tyvärr var det ofta så att de män jag träffade sökte inte efter en fast relation, de var bara ute efter sex. En del till och med inledde en relation med mig och låtsades att de var förälskade i mig fast de egentligen bara hade fått kåtslag och inget annat.

Att jag var något extra när det kom till älskog hade jag hört förut i mitt liv, sådana komplimanger är det lätt att ge, men nu sa många erfarna män till mig att jag var outstanding när det kom till älskogskonst.

Männen var ofta nyskilda och som kalvar ute på grönbete och många hade i flera år levt med en sexuell frustration. Så det var kanske inte så konstigt att de blev till sig när de träffa en kvinna som på ett naturligt sätt bejaka sin egen lust och sexualitet. Och inte ställde jag upp på att leka svårfångad och vänta med sex till tredje daten heller, hade jag lust så hade jag sex.

Men jag var inte ute efter att bara ha sex med en massa olika män, jag ville börja om på nytt efter ett längre samboförhållande med pappan till mina barn, jag ville hitta en ny man i mitt liv. Men i sökandet träffa jag alldeles för många män som sa och gjorde allt för att bara ha sex med mig, män som inte var beredda att ge allt det där andra som jag vill ha ut av en relation med en man. Till slut kom jag till en punkt där jag börja känna mig utnyttjad av män. Jag blev lurad och det var ett oärligt spel. Jag tänkte lite ilsket för mig själv… är det bara sex de vill ha så är det ok med mig, men då får de betala för det, för jag vet att jag är bra, mycket bra på den biten!

Samtidigt hamnade jag i en mycket svår ekonomisk situation.

idio12.jpgOm jag skulle fortsätta leva på samma sätt som jag alltid gjort var jag tvungen att få in extra pengar annars skulle jag behöva sänka både min egen och mina barns levnadsstandard till det minimala, till ett mycket knapert existensminimum.

Så bitarna föll på plats och jag fattade ett beslut om att börja sälja sexuella tjänster. Beslutet grunda sig på en kombination av att jag blev medveten om att jag hade en kompetens inom området, att det fanns en stor marknad för vad jag skulle kunna erbjuda samt att jag behövde pengar.

Men det var inget beslut jag fatta över en natt. Tanken malde ett bra tag i huvudet och det var många nätter jag sov på saken. Det som bar mig emot var att jag skulle behöva ljuga för min omgivning. Jag är en usel lögnare och sätter ärligheten högt. Där fanns också andra moraliska dilemman som jag var tvungen att reda ut för mig själv, var det t.ex. ok att ta emot kunder som är gifta, blev jag då delansvarig i otrohet? Kunde jag dölja att jag sålde sexuella tjänster för min omgivning?

Och hur skulle jag göra? För inte hade jag lust att bli en sån där hora som jag trodde att horor var… ja en sådan där kvinna som ganska så känslokallt särar på benen bara för pengarnas skull eller hon som överdrivet spelar kåt på låtsas och ser allmänt slampig ut. Jag trodde att sex mellan en vanlig kund och en vanlig sexsäljare var annorlunda än all annan sex, jag tänkte inte längre än vad näsan räcker, frågan är om jag tänkte överhuvudtaget eller en enda logisk tanke kring min egen föreställning kring hur prostitution var. Min föreställning av hur det hela vanligtvis gick till grundade sig på fördomar och myter. Det är idag lite pinsamt att erkänna vilken idiot jag var, men så tänkte jag för inte alls så länge sedan.

idio13.jpg Och jag är inte ensam om att tänka idiotiskt kring prostitution, de flesta människor har vanföreställningar om sexbranschen och tänker inte efter om det finns någon logik i hur de tänker eller vad konsekvenserna blir av deras sätt att tänka.

I debatten kan man t.ex. ibland läsa om hur vi stackars sexsäljare tvingas ha sex med äckliga och smutsiga gubbar. Men inom försäljning av sexuella tjänster så finns det inte någon sexsäljare som tvingas att ha sex med en person han/hon inte vill ha sex med eller att någon tvingas ha sex med någon på ett sätt som han/hon inte skulle vilja ha sex på.

Vem skulle tvinga sexsäljaren att agera mot sin egen vilja?

Varför skulle en sexsäljare till skillnad från andra människor göra vad som helst för pengar?

Och mina frågor tillbaks till människor som tror att prostitution går till på det där hemska sättet är alltid dessa: Om du själv skulle börja sälja sexuella tjänster skulle inte du då välja vilka kunder du skulle ta emot och sätta upp regler för vilken typ av sex som får lov att förekomma mellan dig och en kund och skulle du inte ha som krav att dina kunder var nyduschade? Skulle du inte själv bestämma under vilka villkor du skulle arbeta med att sälja sexuella tjänster?

Och om du någon gång skulle köpa en sexuell tjänst vad skulle då vara viktigt för dig? Och vad tror du är viktigt för de flesta människor, för helt vanliga människor om de skulle köpa en sexuell tjänst? För det är helt vanliga människor som köper våra tjänster.

idio14.jpg Jag tänkte efter och det är ganska naturligt att man gör så när man ska jobba med något som är så intimt som sex. Det lustiga och det idiotiska var att jag trodde att jag var unik i mitt sätt att jobba. Och jag trodde dessutom att om man skulle må bra av att sälja sexuella tjänster så skulle man jobba som jag gjorde, annars fanns det risk att man for illa av jobbet.

Som tur var så fick jag så småningom kontakt med andra som säljer sexuella tjänster, alla mina kära underbara kollegor, och jag insåg hur vanlig jag var som sexarbetare. Feminister som Petra Östergren och Louise Persson och sexarbetaraktivister som Lili Andersson och Pye Jakobsson fick mig att inse hur mycket fördomar jag själv hade och utvecklas som människa.

En efter en har alla mina fördomar plockats bort från mig och jag som trodde att jag var fördomsfri! Det är märkligt att frågor kring sexarbete kan få smarta, kloka och intelligenta människor att tänka så idiotiskt.

För visst var det idiotiskt av mig att tro att tjejerna som går på gatan känner sig som köttbitar på en marknad bara för att jag själv skulle känna det så.

idio15.jpgNär jag sa det till en kollega som arbetat mycket på gatan så tittade hon helt oförstående på mig och undra varför jag tänkte så, hon hade aldrig känt det på det viset. Hon berättade också för mig att det var lika viktigt för henne att etablera en personlig kontakt med kunder på gatan och kundens personlighet avgjorde om hon accepterade kunden eller inte.

Jag kände mig också ganska fånig när jag upptäckte att mitt sätt att jobba som eskort inte alls var unikt på något sätt, det var på det sättet de flesta sexsäljare i Sverige jobba på, det var standard att jobba som jag gjorde, vilket är fullkomligt logiskt och mycket naturligt om man bara tänker efter lite.

Men det finns också en mångfald inom sexbranschen, många olika typer av sexsäljare och olika typer av sexuella tjänster. En sexuell tjänst kan vara allt från ett snabbt handjobb bakom en bil till att man är en slags erotisk mentor som praktiskt hjälper en kund att förbättra och utveckla sitt erotiska liv. Beroende på var och vem det är som säljer den sexuella tjänsten kan vi som säljer sex tjäna allt från 500 kr i baksätet på en bil till 100 000 kr för en natt i en Sultans palats. En del sexsäljare arbetar med elegans och kärlek och andra med ett öga på klockan och det andra på pengarna de tjänar. Försäljning av sexuella tjänster är handlar dock i grunden om samma sak och är en kvalificerad tjänsteutövning som kräver en hel del av sexsäljaren oavsett hur eller var sexsäljaren arbetar med försäljningen av sexuella tjänster. Jag brukar säga att vi som säljer sexuella tjänster kan ha och har en slags professionell intimitet med våra kunder. Och kunderna ja, inte var de heller som jag föreställt mig att de skulle vara.

idio16.jpg Det visa sig t.ex. att mina kunder visar mig mycket mer respekt än männen jag brukade gå på vanliga dater med. En date med en kund är oftast trevligare än dater jag hade med män tidigare.

Det kanske beror på att spelet, sökandet efter kärleken, förväntningar och annat inte finns där, kvar blir ett ärligt och trevligt möte med en ny människa och njutningsfull sex.

Jag har dessutom upplevt det som att kunder till mig oftast har en bättre syn på kvinnor än vad män i allmänhet har. Detta kan i och för sig bero på att kunden absolut inte vill framställa sig själv som en man som vill utnyttja kvinnor.

Kunden gör allt för att visa att han inte är som den där fördomsfulla och hemska sexköparen alla tror att han är, den där mansgrisen som bara tänker på sig själv och som ser ner på kvinnor. Kunden måste också visa respekt för att få en tid. Jag känner ingen kollega som skulle ta emot en kund som visar minsta lilla kvinnoförakt eller respektlöshet.

Både män, kvinnor och par anlitar oss som säljer sexuella tjänster och vi som säljer sexuella tjänster är helt vanliga män, kvinnor, transsexuella och shemales. De undersökningar som gjorts om våra kunder visar att det är helt normala människor och man har inte kunnat peka ut att sexköp sker i en högre grad i någon speciell grupp av människor. De flesta kunder söker en helt vanlig mjuk och skön sexuell upplevelse, en del vill uppleva en kvalitativ erotisk stund, skälen till varför våra tjänster anlitas kan vara mycket olika. Sex mellan en kund och en sexsäljare skiljer sig inte så mycket från annan sex som sker mellan olika människor.

idio17.jpg Jag blir därför riktigt arg när prostitution beskrivs som att sexsäljare lånar ut sina könsorgan till män så att de kan onanera i dem. Kenneth Reinickes i Danmark brukar beskriva vårt yrke på detta sätt. På Köpenhamns kommuns konferens om prostitution höll han ett föredrag om mäns sexualitet och varför män går till sexsäljare. Och då hände något ovanligt, för dem som lyssnade på hans föredrag fick inte sitta ifred i sina tankar och tycka att sexköpare är hemska som utnyttjar stackars kvinnor. Mitt i föredraget så reagerade ett par sexsäljare som jobbar på gatan, de som beskrevs som könsorgan som män runkar av i sig i. De protesterade högljutt och skrek högt, rakt ut i salen, “NEJ det där stämmer inte” och “Du kränker oss!”.

Då vände sig flera av åhörarna i salen och tittade argt på sexsäljarna från gatan och hyschade irriterat till dem att vara tysta. Sexsäljarnas protester av hur de själva eller deras kunder beskrevs var inte av vikt, att de offentligt kränktes var inget man brydde sig om, dessutom så störde deras högljudda protester åhörarnas föreställning om prostitution och inte minst föreläsarens syn på det hela.

För inom detta ämne finns det många som vet mer om oss än vad vi själva vet, de vet hur vårt jobb är och hur våra kunder är. Detta är fullkomligt ologiskt men väldigt sant i debatten om prostitution och vanligt förekommande i en del forskning som har bedrivits om prostitution.

Det vi arbetar med och som vi tycker är något fint förvandlas av andra till något fult och hemskt. Ska det vara så svårt att förstå att vi inte lever i en perfekt värld och att alla människor har behov av sex, närhet och intimitet. Det är ingen rättighet att få dessa behov tillfredsställda men vi mår alla bättre om de blir det, sex är mycket hälsosamt.

idio18.jpg Och detta mänskliga behov kan inte alltid tillfredsställas inom gängse normer och inom traditionella relationer. Det är därför det finns ett behov av att köpa sexuella tjänster och många gånger är det egentligen lika mycket kramar och smek som efterfrågas av våra kunder.

Sensuell avslappningsmassage är mycket populärt hos alla eskorter jag känner. Och är det så svårt att förstå? Jag tycker själv att det bästa med att gå till frisören är den där sköna huvudmassagen frisörskan brukar ge mig + att jag älskar när någon pillar mig i håret. Jag sitter där och njuter i frisörstolen.

På samma sätt njuter många av mina kunder ofta mer och längre av att bli berörda, sedda, bekräftade, smekta och kliade på ryggen än vad de njuter av själva orgasmen eller av att ha sex med mig.

Vi som säljer sexuella tjänster är inga stereotyper, vi är alla olika och vi är människor. Vi arbetar med något som många människor betraktar som det finaste och skönaste som finns. Det är fint att vara nära en annan människa, att vara intim, ha sex och njuta tillsammans. Det är en fin egenskap att kunna ge detta fina till en annan människa som behöver det.

Isabella Lund

Dagbladet.no har publicerat ett annat kapitel från boken En hallik er ikke bare en hallikav forskaren Irina Polyakova. Här på bloggen kan du också läsa Pye Jakobssons kapitel “Jakten på en dröm samt mitt kapitel om horstigma Märkt med skam för livet

Referenser

idio19.jpgEriksson, Niklas & Knutagård, Hans (2005). sexmänsäljer.se/x – nöje blir funktion
Malmö: RFSL Rådgivningen Skåne

Josephsen, Abigai (2006). Hun skrev speciale på bordel. Universitetsavisen, 6 april

Laanemets, Leili (2007). Navet – Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling
Malmö: Malmö högskola

McLean, Tamara (2007). Sex workers report high job satisfaction. Australian Associated Press, 1 mars

Meston, Cindy M & Buss, David M (2007). Why Humans Have Sex
Austin, USA: Department of Psychology, University of Texas at Austin

Mygind, Johanne (2007). Pigerne på lagnet. Weekendavisen, 26 januari

Nguyen, Linda (2007). Off-street sex workers less likely to face violence. Vancouver Sun, 17 juni

O’Doherty, Tamara (2007). Off-Street Commercial Sex: An exploratory study
Vancouver, Kanada: Simon Fraser University, School of Criminology

Olsson, Niclas (2007). När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet
Malmö: Stadsdelsförvaltningen Centrum Prostitutionsenheten

Persson, Louise (2006). Sexköpslagen och media
Del 1. En analys av mediernas roll i befästandet av könsmaktsperspektivet
Del 2. En analys och sammanfattning av den mediala debatten kring prostitution under våren 2006

Queensland’s Female Sex Workers Generally Happy In Their Work (2007). Medical News Today, 1 mars

Östergren, Petra (2006). Porr, horor och feminister
Stockholm: Natur och Kultur

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

ensmids1.jpgVet ni hur enormt sårande och jobbigt det är att ständigt bemötas av fördomar om vem man är! Att möta horstigmat, den sociala skammen och synen på horor, förföljelsen, diskrimineringen, omyndigförklarandet och allra värst är det när det kommer från ett oväntat håll.

Vet ni hur jobbigt det är att vara ensam om man i grunden verkligen inte är en ensamvarg?

Det är alltid numera tufft med helger. Helger där människor träffar vänner, tar en snaps, sjunger och har kul. Aldrig känner jag mig så ensam som då. Min känsliga vecka dessutom, den veckan då allt blir svart… bara för att jag är kvinna och har mina cykler, veckan då varken kroppen eller psyket har ett försvar eller någon garde uppe.

Och nej jag hade inte orkat med någon midsommarfest. Jag hade tackat nej. När jag inte mår bra så drar jag täcket över huvudet.

Jag kikade igår på TV och såg att bredbandsbolagets kvinnliga kunder kan få fram en stilig karl på 5 sekunder om de lägger 7 blommor under kudden. De är vana vid att det går snabbt! Sen matade han henne med jordgubbar! Med jordgubbar… mitt favoritbär… och jag som mått så pyton de sista dagarna att jag inte ens kommit iväg för att handla jordgubbar!

ensmids8.jpgTankarna vandrar och jag börjar drömma mig bort. Tänk om en man varit här och matat mig med jordgubbar… Jordgubbar och en man som älskar mig och vill älska med mig… Att slippa vara ensam, fast man är off, en midsommar. Jag vill inte ligga här hungrig, ensam och förtvivlad. Jag vill och längtar och ensamhetskänslan blir som ett stort svart hål i mig. Det gör ont överallt.

Jag försöker komma ihåg hur det är att bli älskad och kramad varje dag. Jag kommer inte ihåg.

Nej jag minns inte den känslan av trygghet och kärlek. Den var kanske då för självklar, för given. Eller så kanske den inte fanns där i mina tidigare relationer. Hur män kramar mig en stund, hur de dras till mig, åtrår mig och vill ha mig, det vet jag… men kärleken, den där som finns där som en självklarhet varje dag, hur var den? Hade jag den en gång i tiden? Kommer jag någonsin få den?

ensmids7.jpg

Bara för en stund, eller för stunden är det mitt öde? Men ingen får utnyttja mig. Nej ingen man får mig eller min kärlek bara för en stund utan att betala. Det kostar idag. Av pengarna det ger mig kan jag leva ett bättre liv. Men jag saknar kärleken, att få älska och slösa kärlek på en man, att känna mig älskad av en man, att inte behöva vara ensam. Att ha en människa vid min sida som oreserverat ställer upp för mig när jag behöver stöd.
Att vara två och inte ensam.

Jag tror vi finns på jorden för andra människors skull så hur ska jag kunna bara tänka på mig själv, älska mig själv först och främst, när jag har lättare att älska än att bli älskad? När verkligheten jag speglas i, när det i den verkligheten inte finns den kärlek jag söker, när jag inte får älska de män jag vill älska och bli älskad tillbaks?

ensmids4.jpgJag har försökt, jag tycker mycket om mig själv, tycker jag är en människa med fler positiva egenskaper än negativa. Jag är fantastiskt, klok, seriös, envis, vacker, tolerant, underbar att älska med, snäll men… är ibland rätt ledsen, kan inte dra roliga historier, därmed inte sagt att jag är humorlös men …

… jag är ensam och så många män som varit upp över öronen förälskade i mig och jag i dem, som har har backat när verkligheten och vardagen gjort sig påmind. Först kände jag mig lite stigmatiserad pga min depression och ångest, för att min ekonomi kollapsat (där kan vi snacka om skamkänslor). Att jag inte längre har samma styrka, kapacitet eller den där energin som jag en gång hade.

Inget materiellt eller konkret att visa upp och var stolt över i dagsläget, ingen framgång i livet, snarare en människa som lidit av flera bakslag. Det är ingen kvinna man väljer att leva med om man som man stolt vill stå vid sidan av sin kvinna. Hjärnorna tycks ha tagit över vad hjärtat sagt till en del män i mitt liv. Ja jag har blivit ratad av män som valt en fin potentiell fru att visa upp och som sedan ringt mig veckan före bröllopet. Män som fantiserar om mig i deras andefattiga sexliv med potentiellt bra partners de valt eller väljer före mig. Det bekväma vardagslivet ska man inte underskatta och det föredras före känslor och kärlek av så många.

ensmids5.jpgOch idag… Vilken man kommer vilja stå upp vid min sida och stolt presentera mig för släkt och vänner? Vilken man orkar ta på sig horstigmat jag nu är utsatt för, vem orkar ljuga om detta med mig i resten av sitt liv? Jag har inte hittat honom och jag borde inte längta efter honom heller. Men jag gör det. Jag är ingen ensamvarg!

Och när jag tänker på debatten i Studio Ett i torsdags så blir jag riktigt arg och ledsen. Att kammaråklagare Ingela Hessius, som har sexköp och människohandel som sitt ansvarsområde på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm, gör PK uttalanden i radion och pratar om hur män utnyttjar mig, ja det är nästan bara vad jag förväntar mig att höra.

Hon vet nog bara inte hur fel hon har och/eller kanske inte heller vill veta. Ok jag har blivit utnyttjad av män som bara velat ha sex med mig, men det var innan jag blev sexsäljare. Sexuella tjänster från mig kostar idag, de är inte längre gratis. Jag ställer inte upp på att bli utnyttjad på det viset längre.

Men att sen få höra hur mina åsikter som kvinna och feminist (och även min dotters åsikter) om Fridas låt ”Dunka mig gul och blå”, att få höra i radion hur dessa åsikter kan viftas bort bara för att jag också är sexsäljare och därmed måste stå upp för mig själv i den miljön jag vistas i och att jag därför hade fel … en annan sexsäljare, en fd sådan, som verkligen visste och som hade tagit sig ur ”helvetet” och som nu inte behövde försvara det, hon hade ju en annan åsikt…

ensmids6.jpgAtt behöva höra det av en person som arbetar med sexsäljare var too much! Tonen var minst sagt i bästa besser wisser stil! Det var för mycket! Och ledsen men bara en personlig ursäkt från barnmorskan Helena Cewers kan ändra mitt utdömande av henne.

Jag undrar om hon hade viftat bort mina åsikter på det sättet om jag hade varit en känd feminist bloggare, jag tror inte det!

Men hur man ska bemöta en aktiv sexsäljares argument är lätt (om hon inte är på plats). Att påstå att det sexsäljare säger beror på kognitiv dissonans är en gammal beprövad metod som man kan ta till för att bortförklara argument från ”ett stackars utsatt offer men en taskig uppväxt som inte riktigt vet sitt eget bästa”.

Alltid ständigt detta enorma intresse för horor bland akademiker, media och allmänheten. MEN det är bara intressant att tala om oss och aldrig med oss! Få skulle våga säga det de säger rakt i mitt ansikte, jag lovar! Och ingen våga ju heller möta mig i en debatt i Stockholm!

ensmids3.jpgNär jag var i Köpenhamn för ett par veckor sedan och när jag där på plats omgiven av stöd från kollegor kunde ställa mig upp och bemöta forskares rapporter, den danska motsvarigheten till Louise Eek och höra och se att man tog det jag sa då på stort allvar, det gjorde enormt gott ska ni veta.

När en forskare skulle beskriva hur det var att sälja sex som massagepige på Köpenhamns bordeller och jag efteråt ställde mig upp och sa att om man hade tagit bort tonläget på föredragshållaren, om man tagit bort helt att arbetet hon beskrev handlade om sex… ja då hade hon lika gärna kunnat stå och tala om vilket annat arbete som helst…

Att då se att så många i salen förstod vad jag menade, att se hur de nickade bifallande till det jag sa, att de verkligen förstod att det var deras egna sexuella gränser som gjorde att beskrivningen kändes så hemsk. Det mådde jag enormt bra av.

Men ofta önskar jag att mitt patos för rättvisa och sanningen inte var en sådan stark drivkraft i mitt liv. Jag hade säkert varit mycket lyckligare om jag sällat mig till fåraskocken, snackat skit som alla andra och inte hade haft ett så stort samvete eller hjärta. Jag hade då kanske inte varit fattig och ensam idag, jag hade kanske istället gjort en strålande karriär i mitt vanliga jobb, kanske aldrig blivit deprimerad och fått ångest, börjat sälja sex och blivit utsatt för stigmatiseringen. Jag hade nog inte varit ensam heller där i fåraskocken. Kanske jag då hade fått ett normalt liv och fått njuta av det som så många tar för självklarheter.

ensmids2.jpg

Priset för rättvisa och sanning är högt, mycket högt, speciellt för dem som tar striderna om dem.

Och om jag vore PK så skulle jag inte berätta för er hur dåligt jag mår. Det kommer att användas emot mig, det har jag sett förr och man kommer att avfärda vad jag säger och skriver pga detta. Varsågoda mina kära motståndare! De som gör det har en annan syn på människor än den jag har och om du lyssnar på sådan argumentation så kan jag bara beklaga eller jag kanske ska gratulera?

Ps. Om jag nu gjorde dig alltför deppig så kan jag rekommendera dig att se bröderna Coen film – O Brother, Where Art Thou? – på TV4 ikväll.

Här får ni ett litet smakprov…
Tre män har nyss rymt från straffarbetet i kedjor och vid bäcken möter de tre sjungande nymfer … En underbar scen i en helt underbar film!
..

.
Och ni får inte missa se dessa karlar sjunga själva…
Låt mig presentera The Soggy Bottom Boys framföra ”I am a man of constant sorrow”
Jag skrattar varje gång jag ser den här filmen 😆..

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , ,
.
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

tigg2.jpg.
… om en annan människosyn?

När livet blir tuffare, välståndet minskar och många är arbetslösa så hårdnar hela samhällsklimatet.

De flesta ser om sitt eget bo först och främst och där finns inget utrymme för sympati eller empati gentemot andra människor.

Egoismen brer ut sig som en farsot och vi vill inte bli påminda om vårt välstånd av tiggare.

Jag var enormt ledsen igår. Kände mig oerhört förödmjukad av ett av mina syskon. Det var nästan så att jag i min förtvivlan och ilska tänkte att jag skulle kasta skuldkänslor över henne genom att berätta att jag sålde sexuella tjänster. Jag ville utnyttja den fördom som finns om detta jobb bara för att få henne att må dåligt. Nu tänker jag tack och lov bara sådana hemska tankar för några sekunder och människor utan empati får inte dåligt samvete heller.

tigg7.jpgJag hade bett om ett lån på några veckors tid för att klara av att betala en djurförsäkring. Jag står inte ut med tanken på vad som skulle hända om det djur jag har kvar skulle bli sjukt och jag skulle behöva åka in akut till djursjukhuset. För har man ingen försäkring så står man sig slätt, där kan man inte krita, det är kontant betalning som gäller då.

För inte så länge sedan dog det andra av mina husdjur helt plötsligt, det var en chock och sorgen har varit djup.

För mig är det förödmjukande att behöva be om pengar av någon annan, att behöva be om ett lån.

Trots att försäkringsbolaget har sagt att det inte finns någon tvekan om att de kommer betala ut den livförsäkringen jag har så blev jag ifrågasatt, uppläxades och fick höra… ”Men du har ju jämt ont om pengar…. Och det är ju inte säkert att de kommer betala ut livförsäkringen, det vet man ju aldrig säkert och vad händer då?” Jag svarade att hon kunde ta en personlig ägodel jag hade i pant och sälja den om hon ville ha en säkerhet!

tigg4.jpgDet såra mig så oerhört att mitt eget kött och blod inte bryr sig om jag har pengar till mat eller om min omsorg och mina känslor för de som står mig nära och kära.

Att hon inte förstår hur det känns…

…när man inte har pengar att köpa presenter till sina barn när de ska uppvaktas eller när det är jul.
… när barnen inte kan bo hemma hos en bara för att man inte har råd att köpa mat till dem!

Samtidigt är jag enormt glad att jag själv inte är som hon. Att det är så lätt för mig att ge. Jag dör hellre fattig och lycklig än rik och snål. Men det väcker många tankar på vilken människosyn en del människor har.

Hur känner sig tiggare på gatan? För mig skulle det vara den största förödmjukelsen av alla, att tigga pengar åt mig själv offentligt. Hur känner sig människor i tredje världen när de nu mer och mer blir medvetna om det överflöd vi har i västvärlden? Jag skäms och min förtvivlan över min egen situation försvinner vid denna tanke. Jag lever i lyx om jag jämför med hur de flesta människor på jorden har det.

tigg1.jpgTiggare väcker också många reaktioner hos människor. Moderata politiker i både Helsingborg, Malmö och i Göteborg vill att tiggarna på gatan ska försvinna. Tiggare är ett oacceptabelt inslag i gatubilden och det man reagerat mot är inte våra hemlösa, gatumusikanter och de vid är vana vid att se. Det man reagerar mot är det organiserade tiggeriet.

Det har förekommit ligor från öst Europeiska länder med tiggare. Ofta har dessa människor stått på knä med en plastmugg i handen, ibland med ett litet barn bredvid sig. Eller så är det barn som tigger.

Lena Mellin på Aftonbladet skriver… ”Jag ger aldrig tiggare pengar. Det beror inte på att jag inte tycker synd om dem. Tvärtom. Jag mår fysiskt illa av att se människor i förnedring. Tiggarna borde bort från gatorna. De är beviset för att välfärdssamhället inte fungerar.”

tigg6.jpgÖsten Rosvall skriver i Sydsvenska Dagbladet… Ibland ger jag. Ibland tittar jag bara bort. Kan inte förklara varför. Men just att männen står på knä provocerar mig. De förnedrar sig, vädjar om medlidande i stället för medkänsla.”

”Jag blir herre, de maktlösa och kuvade – vi är fångade i en skarp bild av samhällets klyftor och livets orättvisor. Ojämlikheten besvärar. Jag vill inte tillhöra herrefolket – men gör det vare sig jag ger eller inte.

I en ledare i Sydsvenskan säger man… ”Det är dessutom – eller borde åtminstone vara – en god tumregel för politiker att inte försöka reglera annat än sådant som måste regleras.”

”Tiggare väcker känslor. Ilska hos vissa, medkänsla hos andra, dåligt samvete hos de flesta. Men det är bättre att människor lär sig hantera dessa känslor än att göra det till en polisfråga.” Och jag håller fullständigt med, men…

Vi vet från den nya rapporten från IOM i februari att människohandel till 75 % handlar om tvångsarbete inom helt andra områden än sexbranschen. Tiggeri nämns där som en av de saker man utnyttjar människor till. Och det är som sagt detta en del politiker reagerat emot. Jag blir därför ganska bekymrad när Thomas Alm, kriminalinspektör vid polisens underrättelsetjänst, citeras så här i GP:

tigg3.jpg– I Göteborg handlar det om mellan 15 och 20 personer från Slovakien. De bor under tjocka lager av täcken i bilar som står uppställda på olika parkeringsplatser. Hans bild av tiggarna är att de är fattiga människor som sökt sig hit i desperation och förmodligen betalat någon som ordnat resan. Däremot tycker han det är fel att tala om ”kriminella ligor”. – Om de varit kriminella skulle de säkert ägna sig åt något mera lukrativt än att sitta ute på gatan och tigga ihop ett par hundralappar, påpekar Thomas Alm och tillägger att det inte finns något som tyder på prostitution eller på att antalet fickstölder eller väskryckningar ökat. – Jag tror vi får vänja oss vid gatutiggeriet som en bild av det nya Europa. Även om politikerna och köpmännen tycker att de stör kommersen, säger Thomas Alm.

Han utgår från att det inte kan handla om människohandel eller organiserade ligor eftersom tiggeri i hans ögon inte är tillräckligt lukrativt trots att han säger att tiggarna förmodligen satt sig i skuld till någon som betalt deras resa hit. Varför skulle de då inte kunna vara offer för människohandel? Samma sak sker ju för annat arbete eller hur! Jag påstår inte att tiggarna är utsatta för människohandel utan jag vill bara poängtera för er hur konstigt man resonerar kring människohandel.

tigg8.jpgSamma syn på fenomenet människohandel finns också om det handlar om jordbruksarbete eller andra arbeten. Slavhandel idag kan bara handla om sexarbete i många människors ögon vilket drabbar migrationsarbetande kvinnor över hela världen och speciellt sexarbetande sådana.

Men värre är att den lösningen som politiker vill ta till, oavsett vad exploateringen av människor handlar om, är att man vill blunda för grundorsaken, man vill inte se… man vill att symtomen ska förbjudas! Det är mycket enkelt och bekvämt…
.

roseline.jpg

.
Dagens TIPS kommer från Hasse…
Se ett reportage från Europas största bordell i Tyskland som webbTV.
Brittiska tv-kanalen Bravo’s reportage andas sannerligen ingen svensk moralpanik.

Ashley goes on a global spending spree to see what’s on offer from the world of prostitution. He cleans the sheets in Australia’s busiest brothel, visits a state of the art bordello in Prague, and samples the delights in a 5 million Euro luxury German knocking shop. The line is eventually crossed as Ashley sells his own body for hard cash.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

mf.jpgJag känner en stor sorg idag. Det kommer inte skrivas mer böcker av min absoluta favoritförfattare Marianne Fredriksson. Igår tog hon steget över till andra sidan. Hennes böcker har betytt oerhört mycket för mig, mer än vad någon kanske tror eller anar.

Jag vill tacka henne för att hon gett mig så mycket insikter om livet och om mig själv. För all tröst hennes böcker gett mig och för styrkan hon gav mig när jag hade det som svårast. För att att hon styrde in mig på att läsa Gunnar Ekelöf. Ja för i en av hennes böcker har hon en dikt av Ekelöf som senare blev min favorit dikt. Och jag läser den nu för Marianne medans jag tänder många ljus både i mitt inre och omkring mig för hennes vackra själ.
.

mf_bockerna.jpgEn värld är varje människa, befolkad
av blinda varelser i dunkelt uppror
mot jaget konungen som härskar över dem.
I varje själ är tusen själar fångna,
i varje värld är tusen världar dolda
och dessa blinda, dessa undre världar
är verkliga och levande, fast ofullgångna,
så sant som jag är verklig. Och vi konungar
och furstar av de tusen möjliga inom oss
är själva undersåtar, fångna själva
i någon större varelse, vars jag och väsen
vi lika litet fattar som vår överman
sin överman. Av deras död och kärlek
har våra egna känslor fått en färgton.

Som när en väldig ångare passerar
långt ute, under horisonten, där den ligger
så aftonblank. – Och vi vet inte om den
förrän en svallvåg når till oss på stranden,
först en, så ännu en och många flera
som slår och brusar till dess allt har blivit
som förut. – Allt är ändå annorlunda.

Så grips vi skuggor av en sällsam oro
när något säger oss att folk har färdats,
att några av de möjliga befriats.

.
Tack högt älskade Marianne för alla dina böcker som jag läser om och om igen. De ger mig en styrka som inga andra böcker har gjort! Ditt författarskap kommer fortsätta vara till glädje, inspiration och styrka för så många människor världen över även om 100 år.


roseline.jpg

.
paradisetsbarn.jpgEtt litet axplock med citat från artiklar i dagens tidningar om Marianne Fredriksson:

”Marianne Fredriksson var i sin första karriär en av de stora förnyarna i svensk press. Sedan blev hon en nyskapande och älskad romanförfattare med jätteupplagor.”

”Hon sade att den första berättelsen, Evas bok, bara kom till henne under meditation. Också när hon blev proffsigare som romanförfattare beskrev hon sitt skrivande som en intuitiv och mycket ömtålig process som hon inte kunde redigera särskilt mycket i efterhand. Det litterära etablissemanget uppskattade henne sällan. Men hundratusentals läsare fängslades och påverkades.” Källa: Svenska Dagbladet

SvD publicerar också idag den intervju man gjorde med Marianne inför hennes 70-årsdag 1997: ”Klara blå ögon, ett rökmoln – och ett hest skratt, det kommer ofta. Den är från Thailand, den där ringen och hon har den alltid på sig. Precis som hon alltid omger sig med blommor, malvor, irisar, grönt mitt i vintern.”

mariamagdalena.jpg”Inne i skrivarstugan pågår ett samtal genom årtusendena. En kvinna träder fram, vi känner henne egentligen bara till namnet: Maria Magdalena, horan från Magdala, huvudpersonen i Marianne Fredrikssons nya roman. – Hon kunde ha givit oss en förbluffande annorlunda kristendom. Om inte Paulus hade tagit över.” Källa: SvD

”Marianne Fredriksson skrev under 25 år ett femtontal romaner. Hennes böcker sålde i miljonupplagor, inte bara i Sverige, utan över hela världen, och hon är översatt till 47 språk.” Källa: DN

”I hennes regi blev det en sida som utforskade människans inre på flera plan, känslomässigt och andligt i en unik kombination och med svårslagbar närvaro. Oftast stod kvinnors erfarenheter i centrum, formulerade med en känslostark och bekräftande feminism, långt från sekteristiska strider. Det handlade mer om att återupprätta kvinnors respekt för sig själva och sitt vardagsliv än om att fördöma patriarkatet, mer om känslor än om politik.” Källa: DN – Hon förstod människans svaghet

omnatten.jpg”Naturligtvis har jag läst nästan alla hennes böcker, och min favorit är också Mariannes egen: ”Den som vandrar om natten…” Berättelsen om pojken Marcus som växer upp i Rom, Aten och Jerusalem som Jesus onda tvillingskugga är faktiskt magisk.” Källa: Expressen – Liza Marklund Marianne var en hjältinna för mig

”Marianne Fredriksson hade så smått börjat jobba med en ny roman. – Hon hade alltid en lång startsträcka. Handling och gestalter tog långsamt form i hennes huvud. Mig veterligen hade hon inte börjat skriva, säger Nordin. Romanen var tänkt att bli en storslagen och religiöst mytisk betraktelse av skapelseberättelsen.” Källa: Aftonbladet Hon sjönk ihop vid köksbordet

.
roseline.jpg

.
Från bloggvärlden:
Om jag har haft en svaghet för en författare som jag inte kan förklara så är det för Marianne Fredriksson. Hon borde inte ha stått längst fram i den gedigna bokhyllan med tanke på att hon skrev om andlighet, och hon skrev om kvinnors plats i världen, och hon skrev på ett sätt som klichén säger att killar inte ska gilla. Källa: Bloggen Bent » Och en viktig röst har tystnat

Marianne var, för att alla ska förstå, sin tids Amelia Adamo: entusiasmerande, journalistiskt fingertoppskänslig och oerhört duktig lagkapten. Tillsammas med bl a inredningsgurun Lena Larsson skapade hon en funktionellt vacker Allt i Hemmet-stil och en anda som länge dominerade svensk inredning. Hon var med och drog upp Ikea som företag genom att påvisa dess kvaliteter. Vilket Ingvar Kamprad aldrig glömde, han brukade ofta komma upp på redaktionen och (gratis)fika när han var i stan. Källa: Lennart Arnstads bostadsblogg » Marianne Fredriksson – glödande tidningsmakare

Marianne Fredrikssons berättelser lever kvar i själen. Länge. Hon var kvinnan som sket i traditionerna och hade modet att skriva om bibelns sagor. Och som hon kunde berätta! Hon skrev så att det kändes som om man klev rätt in i historien. Man kunde känna vinden i håret och sanden under fotsulorna. Den som vandrar om natten. Jag vet inte om jag skulle våga läsa om den nu. Men då. Då betydde den så mycket. Källa: Tjocka tanten rockar fett – Hon var andligheten

Fem av hennes böcker står i bokhyllan, och även om många av hennes böcker har samma grundstory, så var språket levande och böckerna fängslade. Rekomenderar ”Enligt Maria Magdalena” för den som klarar av en bok med religiös grund. Källa: Frihet, Fildelning och Feminism – Två stora kvinnor, en liberaltaliban och en kärlek

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , ,
.
Bloggtoppen.se .
..badge_intressant.png

Nästa sida »