I Norge ville man år 2003 se över sin egen lagstiftning kring prostitution. Man tillsatte då en arbetsgrupp som fick i uppdrag att jämföra en mängd frågor och aspekter mellan prostitution i Sverige och i Holland. Det är mycket intressant att ta del av deras rapport:

Sexkjøp i Sverige og Nederland reguleringer og erfaringer
Rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester – Avgitt 8. oktober 2004

På den här sidan kan du läsa ett par utdrag från rapportens sammanfattning. Hela rapportens innehållsföreteckning med länkar till alla de olika kapitlena finns att läsa på den här sidan…

roseline1.jpg

I Sverige er den offisielle holdningen at sex­kjøp er menns vold mot kvinner. Av Regje­ringens faktablad om prostitusjon og handel med kvinner framgår:

Sveriges regering och riksdag har genom Kvinnofridslagstiftningen definierat prostitu­tion som mäns våld mot kvinnor.

Det svenske offisielle synet er at det finnes ingen frivillig prostitusjon (pkt. 3.5.2.2). Prostitusjonsutredningen skriver:

Ingen prostitution kan sägas vara frivillig.

Den svenske modellen vektlegger strukturenes betydning. Prostitusjonen ses som en tvungen aktivitet, der kvinnen som selger sex er et offer for strukturelle mekanismer. Se pkt. 1.7.2 om ”tvangsforståelse”.

I Sverige anses prostitusjon å være et alvorlig samfunnsproblem som medfører alvorlige skader både på individer og samfunn. De svenske myndighetene legger fokus på prostitusjonens skader på samfunnet. Ettersom man ikke legger størst vekt på kvinners frie vilje, er hensynet til samfunnet viktigere. Et vesentlig argument er at likestilling i samfunnet ikke kan oppnås så lenge menn kjøper, selger og utnytter kvinner.

I Nederland er den offisielle holdningen at den frivillige prostitusjonen er salg av seksuelle tjenester. Salg og kjøp av seksuelle tjenester har ”alltid skjedd” og er en del av virkeligheten (4.3.3). Det vil alltid finnes noen som vil selge sex og noen som vil kjøpe. I denne virkeligheten finnes både frivillighet og tvang. I tillegg skilles det mellom voksne og barn. Både den voksne som frivillig selger seksuelle tjenester og kjøperen aksepteres. De som ufrivillig selger sex skal samfunnet derimot hjelpe. De mindreårige som ikke er voksne nok til å ta slike valg, må også beskyttes. Tvungen prostitusjon ses på som organisert kriminalitet.

I Nederland mener man at det finnes frivillig handlende individer også i prostitusjon. Se pkt. 1.7.2 om ”frivillighetsforståelsen”. Innenfor visse rammer velger man mellom forskjellige alternativer. Prostitusjon kan være et slikt valg.

Den samme aktiviteten defineres på et samfunns­nivå på helt forskjellige måter. Enkelt kan man beskrive forskjellen mellom Sverige og Nederland med følgende begrep:

 • Sverige: All prostitusjon er vold og samfunnsskadelig
 • Nederland: Frivillig prostitusjon er arbeid,

ufrivillig prostitusjon er å anse som organisert kriminalitet

roseline1.jpg

Det samfunnsfenomen man misliker og ønsker å gjøre noe med kan politisk defineres på forskjellige måter. Er for eksempel kjøp av narkotika et helseproblem eller et kriminalitetsproblem?

I Sverige ser man prostitusjonen som et likestillingsproblem.

Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem.

Man kan ikke akseptere et samfunn som tillater salg av kvinner. Prostitusjon er en form for kvinneundertrykkelse som må bekjempes.

Genom ett förbud kan också prostitutionen och dess skadeverkningar bekämpas på ett effektivare sätt än vad det hittillsvarande arbetet mot prostitution har åstadkommit.

Gunilla Ekberg i Jämställdhetsenheten i det svenske Näringsdepartement mener at sexkjøpsloven er et verktøy for å ”få bort prostitutionen i Sverige”. Politikken bygger på en nullvisjon der målet er at prostitusjonen skal forsvinne.

I Nederland ser man på frivillig salg av seksuelle tjenester som et arbeid (pkt. 4.3.3). Denne holdningen har også med likestilling å gjøre – lik rett til gode arbeidsvilkår, sikker­het og trygghet. I noen tilfeller er imidlertid prostitusjon til sjenanse for andre, da blir det et lov- og ordensproblem. I de tilfeller sexsalg ikke er frivillig, er det et strafferettslig problem ettersom det dreier seg om tvang (pkt. 4.3.5). Dessuten er det i noen tilfeller mindreårige som selger og de bør beskyttes. Det at man definerer frivillig sexsalg av voksne som arbeid, får konsekvenser for hvordan man politisk tar tak i fenomenet.

Prostitusjon blir i Nederland sett på som en næringsvirksomhet atskilt fra kriminelle aktiviteter som ofte er knyttet til prostitusjon. Den frivillige prostitusjonen er underlagt forvaltningens regler som regulerer driften av prostitusjonsvirksomheter, og arbeids­miljø­regler som regulerer arbeidsforholdene for de prostituerte (pkt. 4.3.6.2). Den ufrivillige prostitusjonen er underlagt strafferettslige regler. Strafferetten brukes overfor de åpenbare kriminelle aktiviteter som man finner i prostitusjons­miljøet, særlig for å beskytte sårbare grupper som mindreårige og illegale immigranter.

Sveriges og Nederlands politikk kan beskrives med følgende begrep:

 • Sverige: Likestillingspolitikk med vekt på forholdet kvinner og menn. Nullvisjon
 • Nederland: Likestillingspolitikk med vekt på like vilkår for alt arbeid. Normaliseringsprosjekt

roseline.jpg

Mer om sexköpslagen kan du hitta på dessa sidor:


Andra bloggar om: , , , ,
.
Bloggtoppen.se .
..

 

Ett svar to “Skillnaden mellan Sverige och Holland”

 1. maia Says:

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/10/05/514163.html

  ”Myten om den lykkelige horen kan herved avkreftes!
  Her skriver en tidligere prostituert om livet som sexarbeider. Kvinnen går inn for kriminalisering av sexkjøp.”

  Ikke alle prostituerte er for legalisering.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s