02hori5.jpg

Vänliga knuffar om detta inlägg mottages tacksamt då detta inlägg är oerhört viktigt.

– Du måste förstå att svenska politiker och svensk politik befinner sig på u-lands nivå jämfört med andra länder, sa en mycket god vän till mig idag när jag frustrerat berättade över telefon vilket svar jag fick i eftermiddags från justitiedepartementet.

Min vän har nog rätt…
för justitiedepartementets agerande idag är inte speciellt proffsigt, det är i mina ögon klantigt och amatöraktigt så det förslår, medan engelska politiker och ministrar i jämförelse ter sig mycket professionella.

Fast jag kanske blandar ihop professionalism med hur man i det ena landet förföljer och diskriminerar sexarbetare (Sverige) och hur man i det andra landet (England) visar respekt för oss. Men vad är att vara politisk professionell? För mig är det att kunna vara flexibel och att som politiker kunna bemöta alla människor lika, att politikern vill lyssna på de människor som berörs av en fråga samt att de tar reda på fakta i ett ämne och agerar sen utifrån det. Det är vad de engelska politikerna gör i dagarna medan den svenska politiken kring försäljning av sexuella tjänster sker i en slags skamlös fanatism där begrepp som demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter inte ens existerar.

I Sverige får nätverket SANS efter två månaders väntan ett svar från justitiedepartementet. På en fråga vi har ställt till justitieminister Beatrice Ask får vi ett svar från en kanslisekreterare. Och svaret är ett icke svar och har skickats till min eskort mailadress och inte till SANS som skickade brevet?!? Mer om detta strax…

I England fick man i måndags reda på att representanter för sexarbetare i Sverige gärna vill träffa de engelska ministrarna under deras korta besök i Sverige som inleds imorgon.

Och trots att ministrarna har ett fullspikat schema och att vi hade så kort tid på oss, så har den Brittiska ambassaden, vi inom SANS och inrikesministeriet i London ordnat till ett möte mellan en representant för SANS, sexarbetarna i Sverige och den brittiska inrikesministern. Där tycks ingenting vara omöjligt.

Engelska ministrar vill träffa oss, svenska ministrar kan inte ens läsa ett mail från oss, än mindre prata med oss och att träffas är väl helt otänkbart. Men de för gärna en politik och en debatt om oss…

Ser ni skillnaden? Blogga gärna om detta och berätta för alla ni känner hur vi behandlas här i Sverige, berätta så att människor förstår vad detta förhållningssätt innebär för alla i praktiken. För bakom finns en syn på människor som jag är helt övertygad om att svenska folket inte vill att våra makthavare ska ha.

Lägg där till att både jag och Pye har haft fullt upp dessa dagar med att svara på frågor och ställa upp i intervjuer för engelsk media, både tidningar, radio och TV (BBC). Jämför detta med hur DN motarbetar min röst från att höras…

Tillbaks till justitiedepartementet som helt saknar sans, vett och etikett. Innan jul, i måndags och senast idag har jag pratat med kanslisekreterare Jan Persson på justitiedepartementet. Han jobbar med något de i växeln kallar för brevsvar, dvs han tar hand om brev som kommer in till ministern och ser till att de besvaras.

Det var viktigt att vi fick ett svar från Beatrice Ask. För om hon, mot förmodan, inte menade drt hon sa så ska inte vi inom SANS stå i det brittiska parlamentet och berätta att detta synsättet finns i Sverige. Det kan också vara dumt att säga det till BBC och annan internationell media samt utländska politiker. De reagerar kraftigt när de hör talas om detta. Och det är inte någon bra reklam för Sverige precis.

I Sverige reagerar ingen för horstigmat är så oerhört starkt i detta land. Och vem tjänar på att det finns ett starkt horstigma?

Idag sa Jan Persson på justitiedepartementet att ett svar skulle skickas till oss idag eller imorgon. När jag undra om Ask hade ändrat ståndpunkt så sa han att jag inte kunde räkna med det. – Så hon står för sitt odemokratiska uttalande då, sa jag förvånat. – Det är inte odemokratiskt att tycka som hon, svara han. – Är det inte, sa jag? Hon säger ju att en grupp människor inte ska höras i frågor som rör dem, att en grupp ska uteslutas från demokratiska och politiska processer. Han sa inget så då frågade jag…

– Vad har du för yrkestitel?
– Kanslisekreterare, svarade han.
– Ok, sa jag. Låt oss säga att hon hade sagt att kanslisekreterare inte ska höras i frågor som rör dem… smaka på den lite och säg sen igen till mig att ett sådant uttalande inte är odemokratiskt. Men då blev han lite arg och sa irriterat att han minsann inte hade någon lust att diskutera den här frågan med mig, samtalet avbröts och…

Några timmar senare får vi ett svar via mail. Ett svar som är ett icke svar, ett svar som har skrivits under av honom (inte Beatrice Ask) och som dessutom inte har skickats till SANS mailadress (info@sans.nu) utan svaret har skickats till min privata mailadress (min eskortmailadress)!

Helt otroligt, jag förväntade mig faktiskt ett svar, ett riktigt svar och inte detta ”hån”, eller vad ska man kalla det?

Här är ”svaret” vi fick:
.

From: registrator@justice.ministry.se
To: sensuellqvalite@hotmail.com
Subject: Ju2007/9968
Date: Wed, 9 Jan 2008 15:53:24 +0100

Till Isabella Lund

På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev. Jag beklagar att svaret dröjt

Som du säkert vet ser regeringen allvarligt på prostitution. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner för bekämpandet av prostitution och handel med människor. Det har också inletts ett arbete i Regeringskansliet med att ta fram direktiv till en utredning som ska utvärdera vilka effekter förbudet mot köp av sexuella tjänster har fått.

För justitieministern är alla människors lika värde och allas rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet självklara principer. Som ministern framhöll i den riksdagsdebatt du nämner i ditt brev så anser hon att det är en skillnad i att respektera alla människors mänskliga rättigheter och att förespråka att prostitution ska vara laglig.

När det gäller ditt önskemål om ett sammanträffande med justitieutskottet får jag hänvisa till Riksdagen.

Vänliga hälsningar
Jan Persson

—————————————————————-
Enheten för ledningsstöd och administration
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
E-post: registrator@justice.ministry.se

.

.
Hur ska man tolka detta icke svar?

Det är ett svar på nedanstående mail som skickades den 12/11 -07 till Beatrice Ask från SANS mailadress (info@sans.nu):

.
.

Till justitieminister Beatrice Ask

För några veckor sedan kunde vi i riksdagens interpellationsdebatt om Europarådets resolution om prostitution (anförande 123), höra att det som var problematiskt och kontroversiellt för dig med resolutionen var rekommendationen att visa respekt för att vi som är sexarbetare har valt att arbeta med sex och att vi skall få komma till tals i frågor som rör oss. Det menade du var en en främmande syn och en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som du anser bör vara gällande.

Vi har svårt att förstå att du står för den underliggande synen på mänskliga rättigheter som detta anförande ger prov på. Att inte visa respekt för vuxna människors val i livet, att förneka oss möjligheten att själva få komma till tals i frågor som rör oss, rimmar väldigt illa med alla människors lika värde, konventionen om mänskliga rättigheter, med den demokrati vi förväntas leva i och den människosyn vi anser man skall ha.

Att förena mänskliga rättigheter med respekt för sexarbetare innebär inte att det inte går att arbeta mot de negativa aspekterna av sexarbete eller de som försöker utnyttja vår utsatta situation. Utan snarare är det av vikt för att öppna för en dialog med oss och därmed utöka er kunskap och insikter om hur sexbranschen fungerar.

Vi hoppas därför att det du gav uttryck för i interpellationsdebatten inte är den ståndpunkt som du vill förmedla. Är du verkligen inte beredd att lyssna på vad vi har att säga?

Vi kräver jämlikhet och mänskliga fri- och rättigheter, att Sverige följer Europarådets rekommendationer, att respekt visas för våra val och att vi ska få komma till tals i frågor som rör oss. Kan vi se fram emot detta?

Vänligen
Isabella Lund
SANS – sexsäljares och allierades nätverk i Sverige
www.sans.nu
.

Bakgrunden
Den 23 oktober debatteras Maryam Yazdanfars (s) interpellation ”Kriminaliseringen av sexköp” i riksdagen. Det är en debatt som handlar om en resolution som Europarådet har antagit, en resolution om mänskliga fri- och rättigheter för sexarbetare – Prostitution – which stance to take?

Anledningen till interpellation var att Maryam Yazdanfar liksom flera andra politiker var upprörda över att en moderat politiker röstade ja till Europarådets resolution.

Resolutionen följde inte den svenska officiella synen på prostitution. Resolutionen fördömde visserligen människohandel och barnprostitution kraftigt men i och med att resolutionen nämner frivilligt sexarbete och i och med att Europarådet rekommenderar sina medlemsstater att både visa respekt och ge sexarbetare samma mänskliga fri och rättigheter som alla andra människor…

… så bryter resolutionen mot den svenska officiella synen på vad prostitution är. I Sverige definieras prostitution som mäns makt över kvinnor och mäns våld mot kvinnor. I resolutionen står det att också att man ska respektera människors val utan att moralisera över dem.

22bea1.jpgDärför säger Beatrice Ask följande i interpellationsdebatten:

“Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha.”

Från kammarens protokoll – anförande 123 av Beatrice Ask (m)

För mig är en demokrati att vanliga människor alltid har en möjlighet att påverka i olika politiska frågor, direkt eller indirekt. Men mina demokratiska rättigheter som sexarbetare är nästan obefintliga. Framför allt är jag tystad i de frågor där jag vill göra min röst hörd. Det har varit så länge men offentligt klargjordes detta i samma ögonblick som Beatrice Ask sa detta i riskdagen offentligt.

Detta säger hon samtidigt som hennes departement sitter och skriver på direktiv om hur sexköpslagen ska utvärderas…

Detta sägs högt och tydligt samtidigt som regeringens handlingsplaner om prostitution håller på att fastställas.

Detta sker när starka politiska krafter lobbar stenhårt för att skärpa strafflagstiftningen på alla områden i de lagar som rör försäljning av sexuella tjänster.

Det sker i en tid när Socialstyrelsen kan konstatera att våra myndigheter faktiskt inte vet så mycket om oss eller sexbranschen, när frågor om exploatering av sexarbetare är en politisk populär fråga, i en tid när sexarbetares röster mer än någonsin behöver höras.

Då sätter ministern som har ansvar för vårt rättsväsende en munkavel på oss. Då går hon helt emot alla demokratiska principer som vårt samhälle vilar på.

Mer om debatten i England och ministerbesöket i inläggen:

Mer om Europarådets resolution i inläggen:

Och till sist blogginlägg som rör Asks uttalande:

Andra bloggares inlägg om detta (jag hoppas det blir många):

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,
, , , ,
, , ,

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png