Människohandel


1hemlax9.jpgTorsdagen den 24/1 mötte jag bl.a. Andreas Gustavsson i en direktsänd TV debatt om prostitution. Igår skrev han om debatten och sexköpslagen i en ledare i ETC. Här är min replik…

Jag känner ingen människa som tycker det är ok att köpa en annan människa, gör du det?

Det är tråkigt att läsa att Andreas Gustavsson inte har förstått vad forskaren Susanne Dodillet menade när hon jämförde debatten om abort med debatten om prostitution. Jag tycker hennes jämförelsen var mycket bra.

Peter Karlberg tar upp att hon exemplifierade det motsägelsefulla i att å ena sidan kräva att kvinnor skall ha rätt att bestämma helt självständigt över sina kroppar när det gäller abort medan å den andra sidan förvägra dem rätten att bestämma om de vill använda samma kropp för att utföra sexuella tjänster mot betalning.

Susannes huvud poäng i debatten var dock följande…. Man behöver inte vara för prostitution i sig bara för att man intar en mer pragmatiskt förhållningssätt till fenomenet och/eller tycker att prostitution ska vara avkriminaliserat.

1hemlax4.jpgFör det är många som är för en fri aborträtt men som ändå inte tycker att aborter i sig är något bra. Samma sak är det med prostitution, det är många som inte tycker om prostitution som ett fenomen men de vill ändå inte att prostitution ska vara kriminaliserat.

Det var viktigt att Susanne tog upp det här för i just detta avseende skiljer sig debatten i Sverige mot hur den förs i andra länder. I Sverige kan du inte vara för att sexarbetare ska ha mänskliga rättigheter utan att bli hårt angripen av det politiska etablissemanget. Det verkar som om många politiker tror att en sådan ståndpunkt innebär att man är för prostitution i sig.

Därför vågar nästan heller ingen politiker ställa krav på att alla människor (inkl. sexarbetare) i Sverige ska behandlas lika. Därför kan Beatrice Ask säga att man inte ska visa respekt för oss. Och pga. detta konstiga tänk i Sverige kan vår justitieminister säga högt i riksdagen att man inte ska lyssna på oss i frågor som rör oss. Hon kan säga detta utan att så många kan, vill eller vågar reagera över det i Sverige.

Och detta är så fel.
Och det håller Andreas Gustavsson helt med mig om. Jag är tacksam att han tar upp detta i sin ledare och stöder vår rätt att få vara delaktiga i demokratiska processer.

Han tycker det är viktigt att så många sexsäljare som möjligt får säga sitt för… ”Kvinnorna måste kunna berätta, speciellt eftersom de idag har hamnat i skuggan av nöjda kollegor som Isabella Lund.” Hmmm… (vilket ädelt motiv!)

1hemlax5.jpgOk jag är ingen smal person så min skugga kan nog vara stor men jag kan inte se att där står några sexsäljare som jag inte släpper fram.

Tvärtom så uppmanade jag Andreas att lyssna på mina kollegor, de som arbetar på gatan och som är beroende av droger. De där ”offren” som han anser att jag inte pratar för.

Jag tror inte Andreas inser att det finns en massa kaxiga ”offer” (läs sexarbetare) i hela världen som kräver mänskliga rättigheter.

Sen är han varken snäll eller speciellt respektfull när han skriver så här om mig:

”Det är ingen slump att hon gavs möjlighet att framträda som andra prostituerades representant, att hon kunde lägga ord i deras munnar, säga att så gott som alla i sexindustrin mår alldeles utmärkt. Vad vi ser är en lobbykampanj, och den drivs av ett fåtal prostituerade som hittat meningsfränder i extremliberaler.”

Jag sa att jag mår bra av att sälja sex och att många sexarbetare gör det, jag sa inte att alla gör det. Jag har arbetat hårt för att göra min och andra sexarbetares röster hörda. Det finns andra som arbetar lika hårt som jag men som inte kan, vill eller vågar vara med i en TV debatt. Och före oss har andra horor arbetat lika hårt för samma mål.

icrse.jpgJag är bara en i ledet av alla de horor i Sverige som har försökt och som försöker motarbeta alla fördomar och myter som finns om oss. Jag är bara en av många som försöker arbeta mot horstigmat, diskrimineringen och förföljelsen av oss.

Jag är inte ensam, jag har de gamla aktivisterna bakom mig, jag har SANS vårt nätverk i Sverige bakom mig, sexarbetarorganisationer i våra grannländer, i Europa och i världen.

Och alla tycker givetvis inte som vi. Det finns f.d. sexarbetare (ex. Louise Eek) som t.o.m. har hjälpt till att införa sexköpslagen.

Jag för inte deras talan, den får de föra själva.

Sedan är det långt ifrån bara liberaler som stöder oss. Alla partipolitiska färger finns representerade bland dem som delar mina åsikter i de här frågorna. Frågor om prostitution handlar som sagt var inte om vilken politisk ideologi du har utan mer om vilken människosyn du har.

Och psss Andreas, det finns flera sexsäljare som bloggar. Kolla in mina länkar till dem i högerpalten. Bunny beskriver t.ex. idag sitt möte med socialtanter…

1hemlax.jpg

Andreas Gustavsson har mötts av en hel del kritik efter TV debatten och han skriver i sin ledare i ETC att en del av kritiken svider…

”Inte så att jag ändrar uppfattning, men den gör mig förbannad. En bloggare anser att jag och inte sexköpande män har problem med respekt gentemot kvinnor, för jag släpar tydligen runt på en välviljans chauvinism som är mer försåtlig men som också den kan vara kränkande.”

1hemlax7.jpgAndreas vill nog oss horor väl och han tror kanske att våra kunder är stora egoister som i princip skiter i oss. Det verkar vara svårt för honom att ta till sig vad Charlotte menade i sitt inlägg ”Välmenande chauvinism”. Han kanske blev arg och blev blockerad, dessutom utgår han från den kunskap och de tankar kring ämnet som han har och det är inte vad Charlotte utgår från. Jag hoppas Andreas inser denna viktiga skillnad.

Jag håller med Andreas Gustavsson att man måste genomlysa sexköpslagen ordentligt. Men inte bara den lagen utan all lagstiftning som finns kring försäljning av sexuella tjänster. Kopplerilagen ställer ex. till enormt mycket bekymmer för oss sexsäljare, den förhindrar oss från att arbeta säkert och är
en mycket diskriminerande lag mot alla sexsäljare.

Sedan tycker jag att Andreas för ett mycket märkligt resonemang om sexköpslagen som jag gärna skulle vilja höra honom utveckla djupare. För han skriver att även om sexköpslagen visar sig ha brister så ska den inte avskaffas för den representerar en grundvärdering om att det är brottsligt att köpa en annan människa.

Han skriver att om sexköpslagen avskaffas så sänder det ut signaler i samhället att det är ok att köpa en kvinna för den som behagar och att detta skulle dödförklara det svenska jämställdhetsprojektet en gång för alla.

1hemlax6.jpgDetta kan jag inte förstå. För sexköpslagen handlar inte om köp av kvinnor eller människor. Den handlar om köp av sexuella tjänster. Det var väl hundratals års sedan någon i Sverige tyckte det var ok att köpa en annan människa? Det var mycket länge sedan slaveri förbjöds i Sverige eller hur!

Jag säger samma sak till Andreas Gustavsson som jag framförde till alla de politiska kvinnoorganisationerna i ett öppet brev till dem i förra veckan. Bidrar hans politik till en ökad jämställdhet? Hjälper den politiken verkligen de svaga som han vill skydda?

Mitt svar på de här två frågorna är ett rungande NEJ. Politiken som han vill föra i dessa frågor sänder ut följande signaler och budskap till människor:

  1. Sexarbetande kvinnor är objekt, handelsvaror och kroppar. Horor och deras kunder bevarar sexism och den patriarkala könsmaktsordningen.

  2. Det är helt ok att sexarbetare och speciellt de mest utsatta av oss utsätts för ökade risker, våld, tvång och arbete under slaveriliknande förhållanden.

  3. Kvinnor är oförmögna att bestämma över sina egna kroppar i frågor som rör sex. En kvinna kan inte säga ja till ömsesidig överenskommen sex om hon tar betalt för den sexuella akten. Och därmed undermineras även kvinnans rätt att säga nej till all sex som inte är överenskommen.

  4. 1hemlax11.jpgOm en kvinna tar betalt för en sexuell tjänst av en man så får han med automatik makt över henne. Om hon inte tar betalt så har inte mannen makt över henne!?!

  5. Det är helt ok att sexarbetande kvinnor i Sverige har blivit mer värn- och rättslösa och att vi utsätts för diskriminering och social skam (horstigmat). Det är helt ok att fördomar och stereotyper upprätthålls om oss och att horstigmat får växa sig starkt i Sverige.

  6. Man ska inte respektera och lyssna på vad sexarbetande kvinnor säger. Det är den enda gruppen som inte ska omfattas av mänskliga fri och rättigheter i Sverige och ve den som vågar anse att alla människor har lika värde och som röstar ja till en sådan sak i Europarådet.

  7. Vi ska inte ha en öppen och demokratisk debatt om frågor som rör prostitution och människohandel. I denna fråga måste alla politiker och media stå enade.

Osv. osv. osv.
Är detta de fina och normgivande signalerna som Andreas Gustavsson vill skicka ut i vårt samhälle? Och ja jag vet att han inte alls vill detta, tvärtom så är han nog emot det mesta av det som står här ovanför. Men det här är faktiskt en del av alla de negativa konsekvenserna som dagens prostitutionspolicy i Sverige har medfört. Det är dessa signaler den svenska officiella synen på prostitution, vår lagstitftning och prostitutionspolicy signalerar ut i vårt samhälle idag.

1hemlax12.jpgJag känner ingen människa som tycker det är ok att köpa en annan människa, gör du det?

Var inte rädda för att avkriminalisera prostitution. En sådan ståndpunkt innebär absolut inte att man är för slaveri på något sätt eller att man är för prostitution i sig som ett fenomen. Tvärtom så visar den ståndpunkten att man är för mänskliga fri- och rättigheter för alla människor, att alla människor har ett lika värde och att man vill förebygga exploateringen av sexarbetare.

.

Till sist
Jag läste om hur horor umgicks med Jesus hos Kyrksystern och tyckte det var en fin påminnelse för oss alla.

”När Jesus var gäst hos den lärde o fromme Simon kom en kvinna, en hora, och hällde ut en dyrbar olja över Jesus och torkade hans fötter med sitt hår… Alla förfasade sig och undrade hur Jesus kunde tillåta en sådan kvinna… Men Jesus frågade sin värd om han visat sådan kärlek…”

En annan påminnelse för oss är hur det är ute i den hemska och bistra verkligheten – Barn missgynnas dubbelt i traffickinghärvor

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,, , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Sedan 2005 har regeringskansliet arbetat med på att ta fram en speciell handlingsplan för att motarbeta sexuell människohandel.

Vi som arbetar med sex vet inget om dess innehåll och vi har heller inte konsulterats för att hjälpa till i detta arbetet.

År 2006 fick en interdepartemental arbetsgrupp på regeringskansliet i uppdrag att enbart arbeta med frågor som handlar om människohandel för andra ändamål än sexuella. Och det var deras rapport med ett förslag till en handlingsplan mot människohandel som kom igår.

Men eftersom mekanismer som ligger bakom och som styr människohandeln ofta är desamma oavsett om det gäller att människor ska utnyttjas i tvångsarbete eller sexuellt så föreslår dem i sin rapport åtgärder som tar sikte på människohandel i hela dess kontext, dvs även sexuell människohandel. De skriver att de hoppas deras förslag i den delen samordnas med det arbete som pågår i regeringskansliet när det gäller människohandel för sexuellt utnyttjande.

Rapporten innehåller mycket intressant läsning för den som vill lära sig mer om människohandel. Jag har inte hunnit studera den ännu i detalj men när jag läste den så framstår ovanstående mycket tydligt.

Människohandelns orsaker och mekanismer är desamma oavsett för vilken typ av arbete människohandlen sker för.

Varför kan man då inte åtgärda detta vidriga problem på samma sätt? För mig är detta fullkomligt ologiskt, ineffektivt och väldigt motsägande.

Svaret är att ett av de många arbetena som människohandel sker för handlar om sex.

Jag letade i rapporten för att se hur man jämför åtgärderna man har satt in mot sexuell människohandel med det man föreslår som åtgärder för människohandel inom andra områden. Och på sidan 199 står det:

”När det gäller sexuell exploatering finns lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster. Motsvarande låter sig inte göras avseende varor och tjänster från människor som är offer för människohandel för arbetskraftsexploatering. De medel som står till buds för staten är framförallt information och opinionsbildning för att medvetandegöra bl.a. konsumenter och företagare om människohandel och dess konsekvenser.

Varför är det effektivt att attackera efterfrågan på våra tjänster med en kriminaliserande lagstiftning men inte inom andra områden?

För att det inte låter sig göras?

Varför är det viktigt att gå ut med information till konsumenter och alla andra för att öka medvetenheten om problemet när det gäller människohandel inom andra områden men inte när det gäller människohandel inom sexbranschen?

Svaret är att man betraktar sexbranschen som ett rent kriminellt problem där samhället fullt ut kan attackera människohandel med polisiära åtgärder. Och det låter sig inte göras i andra branscher. Sedan tycker jag att man i rapporten har glömt bort det arbete som facken och skyddsombud gör idag för att stävja arbetskraftsexploatering.

Byggnads tycker inte att åtgärderna är tillräckliga och Samuel Engblom, jurist på TCO, menar att Regeringens förslag är alltför ensidigt inriktade på polisiära åtgärder och informationsinsatser. Han säger:

”Det är bra att regeringen breddar diskussionen om människohandel till att även omfatta människohandel för arbetskraftsexploatering. Det är också bra att analysgruppen så tydligt pekar ut svenska företags och konsumenters efterfrågan på billig arbetskraft och billiga tjänster som en viktig anledning till denna typ av människohandel. Men tyvärr tycks man ha glömt att missförhållanden på arbetsmarknaden bäst bekämpas av arbetsmarknadens parter och arbetsmiljöverket, inte av polisen.”

Läs mer om detta

.

.
Andra bloggar om: , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

31sexexpl1.jpgKommer exploatering av sexarbetare förebyggas och bekämpas på samma sätt som regeringen vill förebygga och bekämpa exploateringen av byggnadsarbetare, jordbruksarbetare, städare m.fl.

Jag är nyfiken på svaret…

Idag i SvD presenterar justitieministern Beatrice Ask och arbetsmarknads- ministern Sven Otto Littorin en rad olika förslag som regeringen ska ta ställning till för att bekämpa och förebygga människohandel.

En interdepartementala arbetsgruppen har arbetat fram förslagen som nu ska beredas inom regeringskansliet. Rapporten innehåller ett 30-tal förslag för att förebygga och bekämpa människohandel, arbetskraftsexploatering med mera, motverka efterfrågan och skydda och stödja offer för sådan handel.

En sak gläder mig speciellt med dagens artikel i SvD och det är att Ask och Littorin skriver; ”På goda grunder kan antas att det ofta är samma krafter som ligger bakom människohandeln oavsett om den sker för arbetskraftsexploatering eller för sexuell exploatering.”

Och när de ska beskriva vilka drivkrafter som ligger bakom människohandeln skriver de:

31sexexpl2.jpg”Det kan handla om globala faktorer, gränser som har undanröjts, svårigheterna att legalt kunna komma till väst och arbeta, efterfrågan på billiga varor och tjänster, fattigdom kombinerat med en längtan efter ett bättre liv, en längtan som utnyttjas av skrupelfria kriminella. Kombinationen av detta utgör grogrunden för människohandeln.”

Äntligen lite realism när man beskriver orsakerna, och det var riktigt skönt att slippa behöva läsa att det är människors behov av sex och intimitet som ligger bakom all människohandel.

Jag förväntar mig nu att höra motståndare till prostitution hävda att prostitution inte är ett arbete eller ett yrke och man därför måste bekämpa sexuell människohandel annorlunda än annan människohandel.

Men vänta lite nu… var inte drivkrafterna bakom all människohandeln de samma?

31sexexpl3.jpgOch både regeringsrätten och kammarrätter säger att vi som säljer sexuella tjänster bedriver en näringsverksamhet och då måste väl någon sorts arbete utföras i detta, eller? Varför håller annars sexarbetare på att försöka reda ut med skatteverk, försäkringskassor och andra hur sjutton vi ska kunna gå tillväga för att göra rätt för oss och få samma rättigheter som alla andra egna företagare? Det är inte lätt med de diskriminerande lagarna som finns runt vår näringsverksamhet.

Kan vi t.ex. anlita en revisor för hjälp? Nej, för om en revisor hjälper oss så befrämjar han/hon försäljning av sexuella tjänster = koppleri -> fängelsestraff.

För att visa det horribla i vår situation kan vi överföra den politik och den lagstiftningen vi har idag för att minska exploateringen av sexarbetare till byggbranschen och då kan det bli så här…

Det blir kriminellt att på något sätt hjälpa ex. en snickare att snickra i Sverige. Du får inte befrämja hans arbete eller förmedla några snickeritjänster till honom. Snickaren blir vräkt från sin bostad om han snickrar hemma. Man kommer att sätta hans fru och/ eller straffmyndiga barn i fängelse om de tar del av de inkomster han tjänar på att snickra.

31sexexpl10.jpg Dessutom kommer många politiker föreslå att dessa brott i framtiden ska klassas som brott mot människohandel.

Pga av människohandeln inom byggbranschen så kommer alla som anlitar byggjobbare att bli kriminella i framtiden.

För det effektivaste vapnet mot människohandeln inom byggbranschen anses vara att man attackerar efterfrågan på byggjobbarnas tjänster och fokuserar på dessa skrupelfria människor som anlitar slavar för att bygga deras hus.

Det är oerhört viktigt att fömedla att det enda moraliskt riktiga i Sverige är att alla utför sina byggjobb själva. Att hjälpa goda vänner eller vem som helst med byggjobb är fortfarande acceptabelt, bara man gör det gratis, för så fort en penningtransaktion sker så får köparen makt över byggjobbaren och vi anser inte att det är rätt att någon köper en annan människas kropp i Sverige.

Detta är exakt vad Thomas Bodström och Kristdemokraterna m.fl. föreslår när det gäller sexuell människohandel.

Vill det sig riktigt illa så kan byggjobbarna dessutom råka ut för sexuell exploatering. Det är rätt vanligt för typiska manliga yrken och förekommer mycket ofta inom ex. brandkåren för att sälja kalendrar.

31sexexpl11.jpgNär det gäller kalendrar så har dock brandmännen i år fått en storsäljande konkurrent i Frankrike. Kalendern som exploaterar franska nakna rugbyspelare andas betydligt mer sexism än någon annan kalender i år, kolla in bilderna i detta inlägg! Vissa av medlemmarna i det franska rugbylaget Stade Francais är t.o.m. kedjade och visst ser en del av dem väldigt unga ut! Är alla över 18 år på dessa foton?

Att män exploateras inom sporten hör vi ju dagligen. Sportkroppar säljs och köps inom de flesta sporter, det förekommer t.o.m. att barnkroppar säljs inom sportindustrin.

De är nästan som om de vore moderna gladiatorer. De ådrar sig skador för livet och 90 % blir traumatiserade för livet, ibland med allvarliga funktionshinder som följd av att de utnyttjats sedan de var barn inom sportindustrin. Ibland tvingas de spela eller sitta på bänken, de styrs av slavkontrakt och klubbarna tjänar stora pengar. Doping och droger är vanligt förekommande. Och ibland fotograferas dessa sportsmän som sexuella objekt för snuskiga tanters lustar i reklamsammanhang eller som i dessa bilder för att sälja en kalender!

Och sådana här bilder är inte bra för våra pågar att växa upp med, de kan dessutom köpas i vilken bokhandel som helst.

31sexexpl8.jpg

Jag läste en syrlig kommentar från en man om den här kalendern, en man som förmodligen inte själv kan leva upp till det här mansidealet och därför attackerar han sexismen på följande manliga sätt:

”Det ser inte ut som om det de här männen försöker dölja är speciellt stort.”

Det är så uppenbart att den här typen av bilder förstärker myten om den lyckliga sportiga mannen och uppfattningen om att storleken på en mans … är avgörande för hur pass manlig en man är samt att det enda vi kvinnor vill ha är muskler och stora …!

Ps…
Jag återkommer med ett nytt inlägg om det här när jag har läst igenom hela förslaget från den interdepartementala arbetsgruppen i regeringskansliet. Fram tills dess läs Pyes fina text – Jakten på en dröm! Kolla också in ”Varför reser kvinnor från Öst Europa hit och säljer sexuella tjänster” eller välj och vraka bland alla andra inlägg jag har skrivit om människohandel.

Läs också hur Nya Zeeland 2003 valde en pragmatisk och human politik före diskriminering, våld, förtryck och horstigma. En politik för mänskliga fri – och rättigheter för alla och mot exploatering av sexarbetare.

Jag hoppas att du fattar att den sista delen av det här inlägget är skrivet med glimten i ögat och kan betraktas som satir eller kåseri, inspirerat av Joshs manifest mot dansbandsmusik.

.

.
Andra bloggar om: , , , ,

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

11hosaa3.jpgDet fanns en mycket bra anledning till att jag utnämnde Sydsvenska Dagbladet till 2007 års Tidning med stort T. Igår publicerade Sydsvenskan, i sin bilaga Dygnet Runt, en mycket bra krönika skriven av Erika Kamlert – Stritan har två sidor:
.

”Det viktigaste är väl att motarbeta slaveri i vårt land, i vårt Malmö? Och att rehabilitera missbrukare som säljer sex för att kunna finansiera sitt missbruk?

Hjälpa sexköparna att sluta köpa sex ­eller åtminstone informera om vilka säljare som är frivilliga vs ofrivilliga. Låt dem som säljer sin kropp för att ha råd med lyxartiklar eller för att kunna köpa kläder till sina barn eller för att investera i aktier göra det utan att skambeläggas. Horstigmat är sååå förra seklet.

Alla feminister skulle se horsystrarna som bundsförvanter i kampen mot patriarkatet istället för att bara säga att de inte borde finnas. Män säljer också sex även om de är färre till antalet, varför är de inga offer? Har de en annan sexualitet? Tror inte det.”
.

Erika Kamlert gör mig verkligen glad med sin krönika, tack!

.
11hosaa2.jpg
.

Det är en av årets sista dagar

Det är en av årets sista dagar. Det finns
en annan och hon kallas den osynliga
eftersom ingen ser henne komma eller gå.

Hon är ändock avbildad likt ett träd,
rakt stående i stormen som för övrigt inte
är slutet utan en helt annan historia.

Snart ska hela systemet upprättas här
som märken för dem som känner sin osynlighet.
Fiolstråk i väderväxlingen från mulet till åska.

Små vita trådar; hudsträckning, fossilränder, ärr.
Så fästes orden på henne med skuld och tvång,
hennes tillblivelse infångad för oss genom

skåneslätter, gatuhandling, vanebildning,
glömskevilja och näringsvärdena
i muskotnöt, vitlök och färsk koriander.

Ja, det är ett helt vanligt liv och ett
sådant fyllt av fantasier om betydelser.
Vad annars trängs under

spegelglaset, ögonglaset, inutiglaset
så att ingen ska se henne tvätta lakan,
putsa fönstret på väggen papperstunn,

vårda äldre och vattna krukväxten.
Blåvinge heter den.
Hon heter inget speciellt

Bara dricka kaffet mycket starkt och svart kanske
stå sen vid det putsade fönstret och vänta
på att någon ska komma tillbaka.

På att något ska ta sig tillbaka och faktiskt inträffa.

Erika Kamlert

.

.
Andra bloggar om: , , , ,
, , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

When England’s Home Office minister Vernon Coaker visit Sweden later this week he will meet a bunch of people who will do their best to export Sweden’s law against purchase of sexual services to England.

Unfortunately they will be dishonest and try to do this with lies and propaganda and once again I will be ashamed of being a Swede.

The original motivation for Sweden’s prostitution laws wasn’t as a measure against trafficking, but as time has gone by, so has the argument.

That’s because the radical feminist ideas that the law was based upon has often been questioned which has led to trafficking increasingly being associated with the law as a way to defend it. After all, everybody is against trafficking, which is why they try to refute criticism on that level.

In the latest official report about human trafficking for sexual purpose from the The National Criminal Investigation Department in Sweden, published in December 2007, the police do not want to estimate the numbers of victims of trafficking in Sweden.

And in a new report from The Swedish National Board of Health and Welfare, published in December 2007, you can read that the knowledge about prostitution is very, very low among the police and other authorities in Sweden. The police and social workers doesn’t know how many sexworkers there is in Sweden. They do not know who or where we are. And that’s only natural, sexworkers in Sweden avoid contact, we do not have any trust at all for them.

The Swedish authorities believe that the sextrade is going to stop if you make it full of shame, illegal and as inhospitable as possible.

And because of this, the laws and the policies surrounding prostitution in Sweden there is no trust at all among sexworkers for the police, social workers or other authorities. That sexworkers would need social- and legal safety doesn’t even get mentioned in the debate about prostitution in Sweden.

Despite these facts some detectives, social workers, prosecutors and politicians in Sweden very often express what they believe as facts, even though they don’t have any evidence that supports their claim whatsoever.

You could for an example take part of these believes and lies in an article in The Guardian, Saturday January 5, 2008 – How making the customers the criminals cut street prostitution. Or listen to Rachel Williams
reports from the red light district in Stockholm
.

If the so called facts from the police and prosecutors in the article and in the report is true, it would be a strong evidence that our laws in Sweden is a big, big catastrophe in the fight against human trafficking.

If the statements are true we have ten times more victims of trafficking in Sweden than the police in our neighbor country Denmark estimate that they have. And in Denmark prostitution is legal.

If it is true… we have as many victims of trafficking in Sweden in this moment as they have found in the whole USA during the last seven years! Can this really be the truth? Why all these lies?

The issue of trafficking is now popular among some politicians; it is also a good springboard for a political career.

Politicians like to be seen as strongly opposed to trafficking, and it is therefore easy to argue for a criminalisation against our customers. And in Sweden there exists only one political correct opinion by the politicians, police and social workers, that the sex-purchase law is good, that it helps sexworkers and is effective against human trafficking.

This image, based upon what some people believe and not what they in fact know or the reality, is now being exported to other countries with lies and propaganda.

Sexworkers in Sweden advocate decriminalisation and better working conditions, because underground profiteers, pimps and traffickers flourish and we would rather avoid them.

It is damaging to sexworkers to be subjected to oppressive means like discrimination, violence and social stigma. Sex workers are being discriminated against, and thru that prejudice and stereotypes are preserved. The whore stigma, the social shame surrounding sexwork is very, very strong here in Sweden, stronger than I have met in other countries.

As an example of this let me tell you about a debate in our parliament the 23rd of October 2007. It was a debate about a resolution that the Council of Europe took in the beginning of October – Prostitution with stance to take?

In that debate our minister of Justice, Beatrice Ask, said (anförande 123) that the problem with the resolution is that there is a policy in it that says that they the Council of Europe states should respect peoples free choice to work as sexworkers and that the state should listen to sexworkers in questions concerning us.
She thinks that’s wrong!

Swedens minister of Justice says open in our parliament that the government in Sweden should not listen to sexworkers in questions concerning us!!!

I sincerely hope that knowledge, facts, common sense and a pragmatic and humane policy triumphs over ignorance, prejudice, racism, moral hysteria and career driven politician’s springboards.

Because countries which adopt the Swedish laws about prostitution can calculate on that robbery, ill treatment and rape of sexworkers will grow, that the policy that comes along with such laws will imply more discrimination towards sexworkers and that sexworkers will be to afraid to go to the police if they need help. Communication between sexworkers and authorities will collapse, collaboration will become aggravated and sexual trafficking will be hard to detect.

We have already seen this happen in Sweden. Don’t make the same mistake!

Isabella Lund
Sexworker in Sweden
January 07, 2008

More…
You can read more about the situation in Sweden at SANS web page. A report that is very useful to get information about Sweden and our laws is a Norwegian report from 2004. Here at my blog you can read in English, Lies about sexwork in Sweden and How abolitionists spend their time!!!

Ps…
Those who say men are buying our bodies are guilty of preserving an unequal view of women; we are being objectified as a commodity. Our protests that claim a difference of opinion are ignored or made an exception.

Our customers do not oppress us; we are being oppressed by this point of view! How will we ever achieve equality if such a prejudice and stereotypes are allowed to persist?

It is contra feministic to say that men should take responsibility for my decision as a woman and as a sexworker. Why should men take responsibility for my choice to work with sex, because I am a woman who likes sex?

Pss…
In the spring of 2007 the Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen carried out a reader’s opinion poll that showed that the support for the sex-purchase law in Sweden is only 36 percent. Most Swedes wants to decriminalise prostitution.

Cowardice asks the question, “Is it safe?” Expediency asks the question, “Is it politic?.” Vanity asks the question, “Is it popular?.” But, conscience asks the question, “Is it right?.” And there comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but one must take it because one’s conscience tells one that it is right.

Martin Luther King, Jr.

No man treats a car as foolishly as he treats another human being. When the car will not go, he does not attribute its annoying behaviour to sin; he does not say ‘you are a wicked motorcar and I shall not give you any more petroleum until you go. He attempts to find out what is wrong and to set it right.

Bertrand Russell

 

Missa inte att läsa:

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,, , , , , ,, , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

05fem1.jpgIdag kunde man i den engelska tidningen The Guardian både läsa och höra lögner och propaganda om prostitution och sexuell människohandel i Sverige.

Lögner och propaganda som uttalas av sexköpslagsfanatiker från polisen, socialtjänsten och vårt rättsväsende.

När jag i intervjun hör kammaråklagaren Lise Tamm berätta och beskriva varför ”vi” har en sexköpslag så tänker jag på debatten om statsfeminism som pågår i SvD.

För här kan ni höra ett praktexempel på när äkta ”statsfeminism” utövas av en åklagare. Hon gör sig själv till talesperson för hur ”vi” tänker här i Sverige och det är nästan så att
man får allergiska utslag när man lyssnar på henne.

En polis berättar hur usel rättssäkerhet vi har i Sverige (min slutsats). För det händer att fruarna till sexköpare öppnar brev som är ställda till deras män, brev från polisen som innehåller kallelsen till ett förhör för misstänkt sexköp.

05fem2.jpgOch det händer att frun då ringer och pratar med den utredande polisen om detta och då… ja då gott folk blir det ganska besvärligt för mannen, säger polisen.

Får polisen diskutera eller överhuvudtaget ens bekräfta, prata eller lämna ut sådana uppgifter till någon som ringer?

När han säger att de har bestämt sig för att inte behandla sexköpare annorlunda än andra kriminella blir jag liksom inte ett dugg lugn snarare tvärtom.

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,, , , , ,
, ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

31eng1.jpgÄrligt jag blir så trött på detta…

När tidningar ska göra reportage om prostitution så färgas det ofta av det politiska eller det moraliska ställningstagande som reportern eller tidningen har i frågan.

Det är sällan man kan se artiklar som är objektiva och rapporterande och som berättar ex. vad två olika läger har för åsikter i en politisk fråga om prostitution.

Ofta skildrar de bara vad de som är emot prostitution anser och ofta sker det med lögner och påståenden som inte är sanna.

Det senaste exemplet finns idag i en artikel i SvD om sexköpslagsdebatten i England. Det är en av raden av alla dessa propaganda artiklarna som skrivs för att bevara och stärka den svenska officiella synen på prostitution.

Jag ifrågasätter starkt det uttalandet som finns i artikeln från ex. Anna Johansson, och vem är hon egentligen? Jag saknar synpunkter från de som är emot att en sexköpslag införs i England och framför allt saknar jag röster från sexarbetarna i England.

31eng2.jpgSom vanligt kastas det ut helt horribla siffror om sexuell människohandel. Att siffrorna inte kan stämma framkommer med all tydlighet om man t.ex. läser den här artikeln i The Guardian. Tyvärr förekommer inga liknande artiklar i Sverige. Och när det gäller situationen i Ipswitch kan jag rekommendera er att läsa det här pressmeddelandet från The Safety First coalition.

Sveriges media är bara så tandlösa… de bedriver nästan uteslutande propaganda för att bevara konsensus i frågan i Sverige och de odemokratiska processerna som råder. De varken kan, vill eller vågar utmana eller granska makthavare, tjänstemän eller polisen, eller det som är politiskt korrekt att tycka och skriva om prostitution. De är som nickedockor!

Det är därför riktigt uppfriskande att ta del av debatten i England eftersom alla röster hörs i både vanliga artiklar och debattartiklar, till skillnad mot hur det är här i Sverige.

31eng3.jpgSkillnaden mellan Sverige och England och hur sexarbetare bemöts är enormt stor. Läs mer om detta i min kommentar till Blogges inlägg om artikeln.

Några andra inlägg som berör sexarbete i England:

Ps…
Jag vägrar fira nyår precis som jag vägrade fira jul men önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,
, , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Nästa sida »